Det finns flera “best of breed” system ute på marknaden för hantering av enbart reseräkning, men med vår reseräkning, som är helt integrerat i Xledger, sker den fortsatta resan för utlägg/reseräkningen vidare till aktuellt projekts kundfakturahantering för slutfakturering mot kund. Sömlös integration ger ytterligare mervärde i sin helhet! 

I samband med vår release i november lanserades det en helt ny reseräkningsmodul som gör det ännu enklare att registrera, skicka in och följa status på utlägg. Fördelarna med att hantera utlägg och reseräkningar digitalt är många, här har vi listat några av dom! 

1. Slipp leta efter kvitton och kvittohögar i slutet av månaden

Med vår nya reseräkningsmodul kan du enkelt fota och registrera alla typer av kvitton direkt vid köpet i mobilen så slipper du kvittohögarna i slutet av månaden. Papperskvitton, mailkvitton och andra digitala kvitton finns lagrade i tjänsten. Dessutom har vi även koppling mot korttransaktioner som automatiskt laddas ned i utläggsunderlag för vidare hantering av individen. Den nya reseräkningsmodulen medför även förenklad hantering av traktamenten och milersättningar bland annat tack vare integrering med Google Maps.  

2. Det blir rätt från början och inget blir bortglömt 

Vår nya reseräkningsmodul hjälper dig att hålla koll på vad som ska vara med vilket minskar risken för manuella fel. Du blir ombedd att lämna obligatoriska uppgifter enligt de nationella bestämmelserna eller lokala företagsuppsättningar. På så sätt blir inget bortglömt eller behöver bli kompletterat i efterhand.    

3. Snabb och enkel registrering av data – tid över till annat för alla

Med hjälp av vår nya reseräkningsmodul kan du effektivisera flödet och spara tid för alla roller. Den anställde hanterar sina utlägg löpande och vidarebefordrar reseräkningen för attest med enkel knapptryckning. Därefter attesterar linjechef reseräkningen och den bokförs automatiskt och hamnar i förfallolistan för godkännande för utbetalning. Om reseräkningen innehåller poster som ska vidarefaktureras till kund förs det över till kundfakturaprocessen för slutfakturering. På så sätt har ekonomiavdelningen full koll och insyn i hela flödet och kan enkelt med drill-down gå från översikt ned till detaljer. 

Vill du veta mer? Kontakta oss!