Vår undersökning1 fokuserad på ekonomistyrning och affärssystem riktad till ekonomichefer och vd:ar visar att nästan hälften inte är nöjda med sitt nuvarande affärssystem.

Vi ser många företag och beslutsfattare som ”sitter fast” i ett systemval de själva ofta inte var en del av. Hur kan ni vara säkra på att ett byte blir rätt? Vilka är de viktigaste frågorna att ställa? Vilka är de viktigaste processerna att stödja? Frågorna är många och flertalet gånger är både tid, kompetens och erfarenhet en bristvara.

Våra erfarenheter efter att ha implementerat Xledger hos tusentals företag är att det är viktigt att hitta rätt system och leverantör. Systemet ska vara anpassat för er verksamhet idag men även vara skalbart över tid. Allt för att kunna möta framtida förändringar i verksamheten. Nedan listar vi några framgångsfaktorer för ett lyckat systembyte.   

1. Rätt leverantör är A och O!

Att känna förtroende för leverantören och att denne förstår din verksamhet och bransch är en mycket viktig grund för en framgångsrik implementation av ett nytt affärssystem. Ännu fler framgångsfaktorer är engagemang och erfarenhet hos leverantören som innebär att de kan erbjuda en lösning som ger rätt typ av affärssystemsstöd. Alla implementationer står inför ett antal utmaningar längs vägen som måste lösas och hanteras på ett förtroendegivande sätt för att du som användare ska känna dig trygg och säker med det nya affärssystemet.

2. Egenkontroll att själv kunna konfigurera systemet

Att känna att du har kontroll och själv enkelt kan konfigurera programvaran att möta de nya utmaningar som en verksamhet står inför ska ett modernt affärssystem kunna erbjuda. Du slipper bli beroende av konsulter vilket blir mer kostnadseffektivt. 

3. Tidsplan och mål – se till att du och din leverantör har samma bild

En tydlig tidsplan är en förutsättning för ett gott samarbete mellan dig och din leverantör samt en tydlig roll- och ansvarsfördelning . Se även till att din leverantör har god insikt i verksamhetens mål och framtidsplaner samt att ni har samma bild av nuläge och lösning.

4. Fyll på med kompetens

Att se till att alla medarbetare har rätt förutsättningar att använda det nya affärssystemet är av yttersta vikt. Fyll på med rätt kompetens i verksamheten för ett framgångsrikt systembyte och för att sedan kunna utnyttja affärssystemet optimalt. 

5. Resan slutar inte vid en lyckad implementation

Processer måste förändras för att kunna utföra en väl genomförd och framgångsrik implementation. Strävan är att skapa bättre automatiserade flöden, tydligare och effektivare kommunikationsvägar och genom det utnyttja det nya affärssystemet optimalt. Ta hjälp av din implementationsleverantör för att utvärdera kritiska processer i verksamheten och hur ni kan förbättra dem genom användande av det nya affärssystemet.

6. Det är en äkta molnlösning som gäller!

Fördelarna är flera när du satsar på en äkta molnlösning istället för en lokalt installerad mjukvara. Du har alltid åtkomst till affärssystemet via din webbläsare oavsett var du befinner dig. Dessutom går det att komma åt systemet med olika enheter såsom till exempel mobiltelefon eller surfplatta. Eftersom alla användare delar samma instans uppgraderas affärssystemet samtidigt för alla användare och du slipper dyra och omfattande uppgraderingsprojekt. Du använder alltid den senaste versionen. Med en äkta molnlösning undviker du även risken att inom några år ha ett utdaterat affärssystem som blir dyrt att byta ut. Med en äkta molnlösning slipper du även fundera över underhåll eller utmaningar som uppstår vid regeländringar som ekonomiavdelningen måste anpassa sig till. Allt detta hanteras av leverantören! 

1 Undersökningen är och riktad till ekonomichefer och vd:ar på företag med en årsomsättning mellan 50 MSEK upp till över 1 000 MSEK.

Vill du veta mer? Kontakta oss!