De viktigaste nycklarna att hålla utkik efter

Mer än någonsin upplever vi alla just nu ett genuint behov av digital transformation. Ett modernt, molnbaserat affärssystem är en av de lösningar som spelar stor roll för dig som vill göra det lättare för verksamheten att jobba på distans. Med rätt systemstöd effektiviseras både ekonomiavdelningens distansjobb och som en bonus; den resterande organisationens likaså. Oavsett när en omställning till digitala processer och verktyg sker innefattar resan en rad element. Vi har samlat några viktiga funktioner som nytänkande affärssystem erbjuder. Häng på!

Workflow ger flyt

För dig som är obekant med termen: i det här sammanhanget står workflow  för elektroniskt godkännande av dokument. Ett affärssystem som automatiserar godkännandet plockar bort behovet av utskrifter och handskrivna signaturer. Dessutom minskar risken för att saker och ting drar ut på tiden. Om fakturorna ska godkännas av en budgetansvarig är det ett stort plus att hela processen kan hanteras i systemets workflow. Inte minst när ni jobbar remote.

Se på ert workflow som något som är under konstant utveckling. När ni blir fler – eller färre – i verksamheten kan behoven skifta, exempelvis. Därför är det viktigt att välja ett system med ett workflow som är enkelt att använda; som har ett lättillgängligt, användarvänligt gränssnitt. Det får inte vara krångligt att uppdatera och förfina arbetsprocesserna.

Dokumenthantering skapar struktur

Ett integrerat system för dokumenthantering garanterar att alla har tillgång till de dokument som behövs för att de ska kunna utföra sitt jobb på bästa sätt. Även på distans. När dokumenthanteringen adderas till affärssystemet kan filerna enkelt taggas till rätt transaktioner och register. Det gör att allt innehåll i systemet både lagras logiskt och hittas lätt.

Därtill – när de budgetansvariga själva kan komma åt och granska dokumenten direkt i systemet får de en direkt inblick i ekonomin. Det är bra för självförtroendet, men leder i förlängningen även till ett ökat ägandeskap och förbättrad ekonomisk kontroll.

Tips! Om du vill undvika att spendera mer tid hukad över kopiatorn, leta efter ett affärssystem som låter leverantörerna maila in sina dokument direkt till systemet.

Självbetjäning – en klassisk win-win

När du jobbar hemifrån är det svårt för andra att knacka dig på axeln och be om hjälp med att plocka fram den finansiella information de behöver. Men faktum är att en digitaliserad process är bra för båda parter. Genom att, redan i förväg, tillgängliggöra informationen för beslutsfattarna gör ni det lättare för dem att ta rätt beslut. Ge dem access till affärssystemet för att underlätta självbetjäning.

Det finns en sak som är viktig att tänka på innan ni ger personer utanför ekonomiavdelningen åtkomst till systemet: säkerheten. Välj ett system med konfigurerbara roller och dashboards, för att säkerställa att användarna bara har tillgång till den information de behöver.

Lägg undan stöd-dokumenten!

Det kan vara tidskrävande att hitta all information och dokumentation du behöver om en medarbetare när du arbetar från hemmakontoret. Anläggningstillgångar, förskottsbetalningar och balansräkningar är exempel på funktioner som traditionellt blir hanterad offline. Eller på ren svenska: i Excel.

Hitta ett system som inte bara använder dessa moduler som standard, utan också automatiserar bokningar och avstämningar. Det plockar nämligen bort behovet av stöd-dokumentationen helt och hållet.

Utläggsredovisning on the go 

En modul för utläggsredovisning innebär att medarbetarna inte måste skicka sina kvitton till ekonomiavdelningen för hantering. Inte heller måste de sedan registreras manuellt. Istället kan en mer strömlinjeformad och effektiv process tillämpas. Lösningen stavas app!

När hela organisationen använder en mobilapp, istället för att samla kvitton på hög, hjälper ni dem att vara on top när det kommer till utläggen. Inga fler borttappade kvitton, inga fler hopknycklade dito i jackfickan. Direkt efter att köpet har genomförts fotar och registrerar medarbetaren kvittot direkt i appen. Et violà – redovisat.

De efterlängtade bankintegrationen

Det har beskrivits som “mödosamt, när det löper på som smidigast”. Vi talar såklart om den tidskrävande processen att skriva ut och manuellt godkänna en hög dokument. En aktivitet som din avdelning säkerligen är bekanta med, gissar vi?

För att göra det lättare för alla att distansjobba effektivt – välj ett system som kan integrera till fullo med er bank, från ett betalperspektiv. Var noga med att säkerställa att det går att godkänna betalningarna via systemet. Tro oss, det kommer att vara uppskattat även senare.

Utöver att systemet vet när betalningen har gått igenom finns det fler fördelar med integrationen:

  • Automatisk koppling mellan banken och leverantörsreskontra
  • Automatiska utskick av remitteringar
  • Extra säkerhet – plocka bort risken med att någon ändrar betalningen innan den är uppladdad i bankens system

Äntligen – true cloud

Okej – de flesta affärssystem bor numera i molnet. Åtminstone får de, ibland nästan per automatik, epitetet molnbaserat. Även lokala system sägs ofta ligga i molnet, enkom av det faktum att de går att nå via VPN. Utmaningen med on prem-lösningar är att de sällan har tillräckligt med bandbredd för att fungera om alla vill använda systemet samtidigt. Dessutom är de betydligt långsammare än verkliga molntjänster. De lokala lösningarna är helt enkelt inte skapta för molnet.

Vår rekommendation är därför att leta efter ett så kallat true cloud-system. Det innebär att det, precis som Facebook och Google, är specifikt byggt för molnet. Ett system som är multitenant erbjuder samma version till alla som använder det. Rent konkret innebär det gratis uppdateringar och integrationer, men även en genomgående enkelhet och bättre service. När alla använder samma version av mjukvaran är det smidigare att se till att alla får det stöd de behöver, helt enkelt.

Vill du veta mer? Kontakta oss!