En av fyra företag har utmaningar med att anpassa affärssystemet till regulatoriska krav. Det visar vår undersökning1 riktad till ekonomichefer och vd:ar med fokus på ekonomistyrning och affärssystem. 

Molnbaserat affärssystem kan vara lösningen

Vem säkerställer att ni som företag känner till alla existerande och kommande regulatoriska krav? Hur säkerställer ni att just ert systemstöd uppfyller alla krav? Med en 100% molnbaserad lösning slipper du inom några år ha ett utdaterat affärssystem som blir dyrt att byta ut. Dessutom slipper du att fundera över underhåll eller utmaningar som uppstår vid regeländringar som ekonomiavdelningen måste anpassa sig till.

Tillgång till uppdaterad version av systemet

För Xledger har strategin från början varit att bygga en multitenantlösning där all funktionalitet ligger i samma installation, tillgängligt för alla våra kunder har därmed samma version av systemet. Systemet har förutsättningar för ett arv som är unikt. Ett standardsystem i ett publikt moln som är konfigurerbart. Dessutom har Xledger en arkitektur som bygger på ett arv från den högsta globala nivån ned till den enskilda juridiska enheten. Däremellan har vi något som vi kallar för Regioner som motsvarar varje lands regulatoriska krav. Xledger håller sig uppdaterad till bokföringslagen och bevakar Skatteverkets årliga uppdateringar för att därefter genomför löpande uppdatering och konfigurering av systemet vilket då ärvs ned till varje enskild juridisk företagsenhet.

Xledger ser till att uppsättningen och konfigurationen på Region Sverige t.ex. har stöd för:

  • Svenska kontoplaner inkl. momskoder/momsrapport
  • Valuta/valutakurser
  • Regelverk kring anläggningar
  • Reglemente kring traktamente inkl. belopp inrikes och utrikes resor
  • Regelverk kring reseräkningar och utlägg
  • Svensk skattetabell för aktuellt år
  • Fakturalayouter enligt krav inkl. sekretessfaktura
  • Inkasso- och påminnelsehantering inkl. räntefaktura
  • Rapporter för balans och resultat enl. ÅRL
  • Fullt stöd för GDPR 

1 Undersökningen är och riktad till ekonomichefer och vd:ar på företag med en årsomsättning mellan 50 MSEK upp till över 1 000 MSEK.

Vill du veta mer? Kontakta oss!