Enkel integration

Integration mot nya och andra verksamheter t.ex. dotterbolag, partners eller leverantörer upplevs som en stor utmaning enligt vår undersökning med fokus på affärssystem, ekonomistyrning och tillväxtambitioner riktad till vd och ekonomichef.

Affärssystemet är ett av flera verksamhetskritiska system och ska enkelt, säkert och snabbt ta emot och skicka information för att uppnå en koordinerad helhet.

Integrationsmöjligheterna måste vara flera, oavsett databas, typ av system och filformat. Själva integrationen måste sedan vara säker, robust och oberoende av volymer. Xledger kan integreras med en mängd olika system inom olika verksamhetsområden t.ex. inom bank, eCommerce, kassalösningar, lön, Google maps, kreditupplysning, CRM, sälj-/arbetsorder, bokning/schemaplanering, HR och logistik. Xledger erbjuder flera alternativ för integration med externa system. Data kan exporteras med SOAP-baserade webbtjänster, GraphQL eller live exportlänkar – och importeras via tidigare verktyg eller CSV-baserade importfiler.

Integrationer med Xledger kan vara allt från sömlösa och automatiserade till planerade integrationer. Detta beror på organisationens krav på realtidsdata eller reviderade data. Xledger hjälper till med den lösning som passar bäst för dina behov. Vi arbetar med flera integrationspartners för att ge just er den integrationslösning som passar er och våra standardintegrationer mellan Xledger och våra integrationspartners finns med ett minimikrav för anpassning.

Xledger – en öppen plattform med gränslösa integrationsmöjligheter

  • Oavsett filtyp, databas eller system – andra system sätter begränsningarna
  • Alltid uppdaterat data – oavsett system
  • Minskat behov av manuellt arbete – automation av helheten
  • Bättre översikt, uppföljning och analys
  • Många alternativ för integration via t.ex. GraphQL, Filimport/export eller Folder/Web services
  • Inbyggda enkla verktyg för import
  • Import av fasta register och transaktionsdata
  • Flera alternativa importfunktioner
Vill du veta mer? Kontakta oss!