SOAP XML Web Services

Integrationer och export med SOAP XML Web Services har funnits sedan länge i Xledger. Tekniken skiljer sig från GraphQL men är väletablerad hos de flesta 3:e partslösningar och systemleverantörer på marknaden.

Tjänsten möjliggör standardiserade in- och utläsning av data mellan systemen och även schemalagda in- och utläsning av olika registerdata och affärstransaktioner. Exempelvis affärstransaktioner till ett externt rapporteringsverktyg eller för hantering av olika affärsflöden så som försäljning, projekthantering och kundregister.

SOAP XML Web Services-metoderna täcker de flesta vanliga dataregister och transaktionstabeller vilket möjliggör implementationer gentemot olika system som kunden har behov av att integrera.  Varje metod har stort antal frågeparametrar som låter dig tydligt definiera vilka data du vill exportera eller uppdatera.

Vid implementationen erbjuder Xledger en egen testmiljö tillsammans med tillgång till kund case för att säkerställa och kvalitetssäkra systemintegrationen.

Vill du veta mer? Kontakta oss i dag!