Tillförlitlig import av data i Xledger genom GraphQL

GraphQL är ett modernt frågespråk för API:er på samma sätt som SQL fungerar som frågespråk för databaser. Det ger en fullständig och förståelig beskrivning av informationen i ditt API och ger kunderna möjligheten att fråga exakt vad de behöver och inget mer.

När du skickar en fråga till ditt API får du exakt vad du behöver, varken mer eller mindre. Det innebär att integrationer baserade på GraphQL hämtar mycket mindre resurser från databasen än äldre SOAP-baserade gränssnitt utan att påverka systemen i integrationsmiljön. Detta har stor betydelse för molnbaserade verksamhetssystem med flera användare i olika kring system.

Med GraphQL kan du fråga, lägga till och uppdatera data över hela applikationen. Användare kan skapa datasynkronisering mellan system i realtid. Till exempel när kontaktinformationen i ett kundregister uppdateras. Då sker en även uppdatering direkt i Xledger så att nästa faktura har rätt information. Stora företag och kommuner använder GraphQL för att sömlöst integrera dussintals delsystem med Xledger, automatisera arbetsprocesser och ge information i realtid.

För att möta framtida integrationsbehov beslutade Xledger-koncernen att lägga till GraphQL som ett självklart verktyg vid integrationer. Idag används frågespråket inom Xledgers nyckelmoduler så som fakturering, projekt– och tidrapport och redovisning. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla gränssnittet över Xledgers samtliga moduler vilket ger goda förutsättningar för att möta kundernas nuvarande och framtida integrationsbehov. Idag har Xledger ett flertal kunder som använder GraphQL för att uppdatera och hämta information från Xledger.  Det finns även kunder som använder frågespråket för att hantera hela sina faktureringsflöden samt tidrapport.

Vid implementationen erbjuder Xledger en egen testmiljö tillsammans med tillgång till kund case för att säkerställa och kvalitetssäkra systemintegrationen.

Vill du veta mer? Kontakta oss i dag!