Info

Kontor i: Stockholm, Jönköping och Uppsala
Bransch: Teknikkonsulter inom bygg och anläggning
Affärssystem innan Xledger: Visma administration, Visma Tid
Användande: Fakturering, tidrapportering, bokföring och projektuppföljning

Kund

Sitowise, tidigare Byggnadstekniska byrån, är ett expansivt företag, konsulterande inom byggsektorn med omkring 100 anställda. De har en bred erfarenhet inom så väl nybyggnad som om- och tillbyggnad. Projekten omfattar alla skeden inom husbyggnadsområdet med inriktning på byggnadskonstruktion, stomprojektering, byggteknik, grundläggningar samt geoteknik.

Vad var utmaningen?

När jag började arbeta här år 2009 var vi ett mindre bolag. Vi växer snabbt och behöver ett integrerat affärssystem. Valet föll då på Xledger som innefattar funktioner som tidrapportering, fakturering och bokföring.

Vad blev lösningen?

Vi tyckte Xledger kändes modernt med sin webbasering och bankintegration samt upplägget att man betalar för det man faktiskt använder. Det var smidigt att sätta igång då inga licenser, servrar eller installationer behövdes.

Vad är resultatet?

Med Xledger har vi fått en bättre uppföljning av projekten och en tydligare överblick. Det är en stor fördel med webbaseringen för åtkomst från distans. De flesta av oss använder Xledger Touch för attest och tidrapportering.

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!