Sitowise Sverige är ett expansivt företag, konsulterande inom byggnader, infrastruktur och digitala lösningar.

De har en bred erfarenhet inom samhällsbyggnad; nyproduktion och underhåll av broar, tunnlar och anläggningar; komplexa installationssystem; väg- och markprojektering; IT-lösningar för samhällets infrastruktur. Sitowise Sverige deltar i projekt mot statliga, kommunala och privata aktörer.

Vad var utmaningen?

När jag började arbeta här år 2009 var vi ett mindre bolag. I takt med att vi expanderar snabbt behöver vi ett integrerat affärssystem. Valet föll då på Xledger som innefattar funktioner som tidrapportering, fakturering och bokföring.

Vad blev lösningen?

Vi tyckte Xledger kändes modernt med sin webbasering och bankintegration samt upplägget att man betalar för det man faktiskt använder. Det var smidigt att sätta igång då inga licenser, servrar eller installationer behövdes.

Vad är resultatet?

Med Xledger har vi fått en bättre uppföljning av projekten och en tydligare överblick. Det är en stor fördel med webbaseringen för åtkomst från distans. De flesta av oss använder Xledger Touch för attest och tidrapportering.

Info

Kontor i: Hela landet
Bransch: Teknisk konsult inom samhällsbyggnad
Affärssystem innan Xledger: Visma administration, Visma Tid
Användande: Fakturering, tidrapportering, bokföring och projektuppföljning

Vill du veta mer? Kontakta oss!