Gordon Delivery grundades av Ali Ghoce och Per Källgården i Stockholm 2015. Det är ett ”last mile-företag” som är specialiserat på samordnade flöden av kylda leveranser. Gordon arbetar inom två affärsområden: en SaaS-plattform samt en helhetslösning för kylda last mile-leveranser. Företaget har idag över 60 Gordon-anställda och drygt 500 förare.

Vad var utmaningen?

Med flera bolag i koncernen samt en plan för nyetableringar i ytterligare länder så var styrning, uppföljning samt hantering av intern kontroll ineffektiv när bolagen låg i egna separata system. Det gick inte heller att hantera helheten i en gemensam uppsättning.

Vad blev lösningen?

En installation i Xledger med en gemensam koncernuppsättning för en bolagsstruktur där det även finns funktionalitet att kostnadseffektivt addera nya bolag i takt med hur Gordons verksamhet gör nyetableringar av bolag.

Vad blev resultatet?

Nu kan ledning och central ekonomi ha löpande kontroll och uppföljning av samtliga befintliga bolag. Detta har gjort vår rapportering och vårt bokslutsarbete mer effektivt. Tack vare en central styrning av uppsättning och regelverk i systemet har vi kunnat förbättra den interna kontrollen. Det samma gäller för att hantera attesteringen av fakturor och betalningar. Där har en gemensam uppsättning effektiviserat och förenklat våra arbetsflöden och ökat den interna kontrollen. När nya bolag etableras i koncernen ärver de den gemensamma uppsättningen från koncernen och minimerar både arbete och kostnad för uppsättning.

Vill du veta mer? Kontakta oss!