We Effect är världens största kooperativa biståndsorganisation med kontor i 20 länder. Organisationen bildades 1958 av företag och organisationer inom den kooperativa rörelsen. We Effects fokus ligger på rätten till mat, jämställdhet och klimaträttvisa genom att arbeta med lokala, demokratiskt styrda organisationer och kooperativ inom organisations verksamhetsländer.

Vad var utmaningen?

Med lokalkontor i 20 länder måste varje land bokföra i sin lokala valuta, men bokslut för hela organisationen görs i svenska kronor. Dessutom har olika finansiärerkrav på att ta ut rapporter för enskilda projekt.  Dessa rapporter är ett av de behoven som Xledger kan tillfredsställa.

Vad blev lösningen?

Genom att använda Xledger, ett molnbaserat affärssystem, kan We Effect nu koppla samman alla lokala kontor – oavsett geografiskt läge eller valuta. ”Detta betyder att vi kan plocka ut gemensamma rapporter i svenska kronor och få en tydligare helhetsbild.” säger Ewa Rutqvist Holmstedter, kanslichef på We Effect.

Vad blev resultatet?

Resultatet blev att We Effect snabbare och effektivare kan ta fram månads- och årsbokslut i svenska kronor. De kan också följa upp de lokala boksluten från huvudkontoret vilket de inte kunnat tidigare.

Vill du veta mer? Kontakta oss!