ILAC (International Legal Assistance Consortium) är en ideell verksamhet som syftar till att hjälpa länder som har drabbats av krig att bygga upp fungerande rättsstater.

Vad var utmaningen?

Det centrala för ILAC när vi började söka efter ett affärssystem var att kunna skräddarsy rapporter för den omfattande givarrapporteringen. Vi hittade inget annat system som klarade våra krav utan alltför dyra licenser eller kostsamma införanden.
Många av ILACs medarbetare har världen som sitt arbetsfält och behöver stöd för att hantera många udda valutor för reseräkningar. Xledger klarar detta och det var en viktig faktor till att vi valde Xledger.

Vad blev lösningen?

Vid större bidrag till projekt i Mellanöstern och Nordafrika använder SIDA ett avtal som skrivs på tre år och syftar till att säkerställa att pengarna används på rätt sätt i projektet. XGL, Xledgers anpassningsbara kodsträng med tolv fria dimensioner som vi själva har kunnat definiera, gör det möjligt att klara dessa krav och förenklar givarrapporteringen avsevärt.
Jag har tidigare arbetat i många större ideella organisationer och bland annat använt Agresso. Jag saknar ingen funktionalitet från tidigare affärssystem jag har arbetat i utan upplever att Xledger har en mycket omfattande funktionalitet som stödjer alla ILAC:s behov.

Vad blev resultatet?

Som ett internationellt nätverk med över 50 medlemsorganisationer från hela världen jobbar vi ständigt med nya projekt och gemensamma satsningar. I vår roll som spindel i nätet behöver vi stöd från ett ekonomisystem som underlättar projektkoordinering och administration. Xledger gör oss kostnadseffektiva och ger oss möjlighet att göra ännu mer nytta på marken i de länder där vi arbetar.

Kontor i: Internationellt bolag
Bransch: Ideella sektorn
Affärssystem innan Xledger: Agresso
Användande: Rapportverktyget, Uppföljning och Reseräkning

Vill du veta mer? Kontakta oss!