Bransch: Projektbaserad verksamhet
Affärssystem innan Xledger: Agresso
Användande: Projektuppföljning, tidrapportering och leverantörsfakturor

Kund

OHB Sweden är ett svenskt dotterbolag till den tyska koncernen OHB. OHB Sweden AB utvecklar, bygger, levererar och driftar satelliter och satellitsystem för olika typer av rymdverksamhet. Man var tidigare en del av Swedish Space Corporation (Rymdbolaget) där man sedan många år använde Agresso.

Vad var utmaningen?

I och med försäljningen till tyska OHB-koncernen var man snabbt tvungen att skaffa helt nya system. Den stora tidspressen innebar att vi hade tre månader på oss att både hitta ett nytt system och få det att fungera.

Vi började titta på olika system men de flesta föll på att timuppföljning och projektkalkyler inte fungerade tillräckligt bra. Erfarenheten från tidigare arbetsplatser och affärssystem var dessutom att det alltid satt affärssystemkonsulter och jobbade för att få systemet att fungera. Vi hörde talas om Xledger och när vi insåg att Agressos grundare, Jarle Sky, låg bakom systemet blev det mer intressant.

Vad blev lösningen?

Det var väldigt tilltalande att slippa höga och oförutsägbara kostnader, då Xledger inte kräver så mycket anpassningar då införandet var tvunget att gå så snabbt. Då Xledger klarade alla funktionskrav så bestämde vi oss därför utan närmare jämförelser. Tillsammans med projektledaren från Xledger parametersatte vi hela systemet på tre veckor. Avtalet skrevs i november och den 1:a januari var vi i full drift.

Vad är resultatet?

Projektledaren från Xledger var fantastiskt bra! Vi skulle skaffa lönesystem och sköta rapportering till Tyskland och det känns imponerande att vi klarade det.

Den största vinsten med Xledger är framför allt att man kan räkna ut vad kostnaden blir. Det var alltid relativt osäkert i Agresso på grund av konsultkostnader för uppgraderingar och att få med sig anpassningar av både Agresso och närliggande kringsystem. Detta slipper vi med Xledger då allt är integrerat. Vi behöver heller inte tänka på backuper eller annan teknik. Vi jobbar hemma och är ute och reser en hel del, bland annat till huvudkontoret i Tyskland och det är en fröjd att så snabbt och direkt kunna svara på frågor genom att bara ta fram paddan.

Alla på företaget sparar tid på att det är så oerhört smidigt att läsa över i Excel, där vi har våra färdiga rapportformat. Vi har många stora fastprisprojekt som vi måste ha kostnadskontroll på i realtid och resultaträkningen är t.ex. färdig på nolltid.

 

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!