Sevan SSP er et norsk børsnotert, industriselskap som designer og lisensierer bygging av flytende offshore installasjoner.

Selskapet har utviklet en sylinderformet plattform, Sevanplattformen, som de har lisensrettighetene til. I tillegg selger de ingeniørtimer. Sevan SSP har vært gjennom en stor omstrukturering, noe som medførte endringer i arbeidsprosessene og behov for nytt ERP-system.

Hvorfor byttet Sevan SSP ERP-system?

— Da organisasjonen og arbeidsprosessene ble endret, så hadde vi behov for et nytt ERP-system. Vårt tidligere system var utviklet med mange spesialtilpassinger. Det ble tungvint, og kostbart, å bygge videre på dette. Vi ville ha et standardsystem som ikke krevde et omfattende planleggings- og implementeringsprosjekt. Det var også viktig for oss å kunne frigi ressurser fra vedlikehold og oppdateringer.

Hvorfor Xledger?

Xledger var det ERP-systemet som traff best på de kriteriene vi hadde satt opp for nytt system. Systemet skulle være standardisert, skybasert, håndtere konsernregnskap og valuta på en smidig måte samt gi oss god oversikt og innsikt i prosjektøkonomien. I tillegg kom Xledger godt ut på pris.

Hvilke gevinster er oppnådd hos Sevan SSP?

Da vi valgte Xledger fikk vi en veldig god mulighet til å rydde i alle forretningsprosesser. Dette måtte til for å tilpasse oss et standardsystem. Nå har vi en helt annen effektivitet enn vi hadde tidligere.

Ettersom Xledger er et komplett ERP-system, så har vi nå alt av bilag og informasjon samlet på ett sted. Hierarkistrukturen i systemet gjør det veldig enkelt å drille ned i tallene fra hovedbok, uten å måtte gjennom flere forskjellige spørringer. Nå får vi raskt svar dersom det oppstår avvik eller andre spørsmål om tallene. Ledelsen, økonomiavdelingen og prosjektledere har veldig lett tilgang til siste oppdaterte informasjon.

En rekke prosesser er automatisert, spesielt fakturering har gitt oss en stor gevinst.

Hvordan opplevde dere implementeringen?

Xledger hadde sterkt fokus på implementeringsprosessen allerede i innledende møter og i tilbudsbesvarelsen. Dette likte vi godt. Vi ble oppfordret til å utføre en del oppgaver selv for å bli kjent med systemet, noe som var en stor fordel.

Xledger sin prosjektleder ledet oss trygt gjennom prosessen med ukentlige møter og bistand ved behov. Dette var oversiktlig og bra og vi minimerte risiko for feil ved oppstart. Fra vi startet med analyse og kartlegging til vi gikk live tok det ca. 4 måneder. Noe som er raskt ved bytte av et forretningskritisk system som ERP.

Det er en trygghet og vite at flere tusen brukere allerede jobbet i systemet. Vi slipper å tenke på oppgraderinger og er alltid på nyeste versjon.

Oppdatert: 2022
Mer om fordelene med Xledgers konsernstruktur