ERP-systemet for globale selskaper, Xledger, gir deg full oversikt over dine selskaper på konsernivå, med drilldown direkte til detaljene i underliggende datterselskaper. Rapporter kan tas ut i ønsket valuta. I tillegg er ingen installering av lokal IT nødvendig da hele økonomisystemet er i skyen. Per i dag er Xledger i bruk i mer enn 50 land. Forretningssystemet passer ypperlig for konsern som har kontorer i flere land.

Ressursbesparende

En av forutsetningene for at Xledger kan brukes på tvers av landegrensene er at ERP-systemet er bygd i et hierarki der de underliggende nivåene arver fra overordnede nivåer. Fra et globalt nivå arver de underliggende nasjonene oppsett og egenskaper. For hver nasjon settes det unike egenskaper som f.eks. kontoplaner og momsregler. Xledger forvalter de nasjonale regelverkene for å spare bedriften for arbeid.

Oppstart av nye selskap er forenklet betraktelig fordi matrisen allerede er gjort på konsernnivå. Eventuelle endringer fra dette er deretter gjort på selskapsnivå. Alle data kan også styres på konsern- eller økonominivå. Fakturaer fra leverandørene blir f.eks. automatisk plassert i hvert selskap. Du kan enkelt flytte mellom ulike nivåer og selskaper i konsernstrukturen uten å måtte logge inn og ut.

Overordnet oversikt

Xledger skaper en enestående oversikt over konserner. I tillegg til det som er arvet fra det globale og regionale nivået er det et felles oppsett på konsern, for eksempel felles kontoplan, tjenester og artikler. Det forenkler administrasjonen, ettersom alt kan gjøres på ett sted.

Dataene oppdateres løpende i real-time i alle selskaper samtidig, slik at systemet gir oversikt; for eksempel over konsernets samlede likviditet, balanse, resultater, forfalte regninger og alle bankkontoer. Dette gjør at det er mindre sannsynlighet for feil og man får dermed bedre kontroll over selskapet — uavhengig av størrelse.

Flerspråklig

Xledger håndterer flere land og språk. I dag er ERP-systemet tilgjengelig på flere språk og brukes i mange land over hele verden.

Xledger er et flervalutasystem. Hvert selskap får opp valgt valuta og presentasjonsvalutaen til konsernet. Alt gjøres automatisk og ledelsen får full oversikt over helheten. Det er mulig å ha ulike valutaer i datterselskaper og tilknyttede selskaper og fortsatt få automatiske rapporter i den valgte valutaen. Flere rapporteringsvalutaer kan også velges av selskapet. Hver transaksjon kan ha flere valutaer med automatisk konvertering. Xledger leser daglig valutakurser fra Den europeiske sentralbanken. Du kan også legge til dine egne valutakurser.

Les mer om Xledger for konsern