Det å skulle velge et nytt økonomisystem kan oppleves som stort, komplisert og tidkrevende. Beslutningsprosessen er lang og omfattende i jungelen av systemer som både fremstår like, og lover de samme tingene. For å hjelpe deg med å forstå prosessen skal vi se på hvordan du enklere kan ta et godt valg, og hvordan implementeringen av Xledger gjennomføres. 

Godta statistics, marketing informasjonskapsler for å se denne videoen.

Hva er det som gjør at mange synes dette er krevende? 

 Det finnes mange grunner til at dette oppleves som krevende. Mange tror blant annet at de må: 

  • skrive detaljerte spesifikasjoner 
  • finne all funksjonalitet de trenger 
  • innhente informasjon fra alle avdelinger og personer som skal bruke systemet i fremtiden 

Mange tror også et implementeringsprosjekt krever mye tid og ressurser, og at kostnadsbudsjettene sprekker. Det stemmer nødvendigvis ikke.

Hvordan gjør Xledger det lettere? 

Xledger er et 100 % skybasert standardsystem. Det vil si at alle kunder jobber i den samme, og nyeste, versjonen av systemet, og all funksjonalitet er tilgjengelig for alle. Selv om Xledger er et standardsystem kan du selv konfigurere og tilpasse løsningen til det behovet du og din virksomhet har. Det er også enkelt å integrere Xledger med andre systemer. 

Hvem passer Xledger for?

Vi er ærlige på at Xledger ikke nødvendigvis passer for alle. Det kan være spesielle elementer ved ulike virksomheter som gjør at Xledger ikke passer så godt for akkurat den virksomheten. Samtidig må man være innstilt på å endre og utvikle seg som kunde og selskap for å ta full nytte av det potensialet som ligger der. 

I en salgsprosess med en kunde er det viktig for oss at vi forstår de behovene som er viktig for virksomheten og kunden. Vi bruker derfor litt tid på å snakke med kunden for å få nok informasjon til at vi kan sette opp løsningen i Xledger, og vise våre løsningsforslag live i systemet. Deretter diskuterer vi løsningene sammen med kunden, og gjør en felles vurdering av om det dekker behovet for den enkelte kunde eller ikke. 

Når vi avdekker problemer hos en kunde oppleves det som positivt. Kunden blir kjent med utfordringene de har i dag, og eventuelle nye utfordringer de ikke har tenkt på før vi snakker om det. Dette fører til gode målsetninger. 

Hvordan foregår implementeringen av Xledger? 

Vi har alltid med en løsningsarkitekt i salgsprosessen, så når implementeringen starter kjenner vi allerede kunden godt gjennom de samtalene vi allerede har hatt. Informasjonen som er kommet frem i salgsprosessen overføres til implementeringsfasen. 

Implementeringen krever fagpersoner både fra Xledger og kunden, det er derfor viktig at kunden har med seg de riktige personene – det vil si de som faktisk skal bruke Xledger. Vår anbefaling er at de riktige personene hos kunden er med allerede i starten av salgsprosessen. Å involvere de ansatte hos kunden tidlig er avgjørende for å lykkes med prosessen.

Ofte ser vi at et selskap eller et konsern går inn i en implementering med mål om å bytte økonomisystem, men at hele prosessen endrer seg til å bli et endringsprosjekt for måten de jobber på. Rett og slett fordi systemet legger til rette for at man kan jobbe på andre måter enn det man gjorde før. 

Standardsystem med standard implementering 

Et standardsystem gir muligheten til å implementere på en standard måte. Enkelt og greit. Vi bruker en standard implementeringsmetodikk i Xledger for alle prosjekter, både små og store. Det betyr at vi kan ha en veldig effektiv implementeringsfase på ca. tre til fire måneder fra vi starter implementeringsprosjektet til kunden er live i systemet. 

I denne fasen av prosjektet er det svært viktig at kunden selv er involvert. Vi anbefaler at de gjør mest mulig selv i implementeringsprosjektet. Slik får de masse kompetanse på systemet og blir mer selvstendige etter go-live. De kommer også raskere i gang med å jobbe effektivt og smart i systemet etter implementeringsprosjektet er avsluttet.

Når kunden har blitt tilstrekkelig selvgående tar vi sammen en beslutning om at kunden kan kjøre videre på egenhånd. Vi er likevel fortsatt med. Kunden overføres til support, og får i tillegg en egen kundeansvarlig som følger dem videre. 

Jeg ønsker å se mer av Xledger!