TECO Maritime Group utfører installasjon av miljøteknologi  til skip og rigger. Det er 20 selskaper i konsernet som har kontorer fra Houston i vest til Singapore i øst. TECO er i vekst og har sterkt fokus på å ha full innsikt og kontroll med økonomien i konsernet.

Hvorfor bytte til skybasert økonomisystem?

– Vi hadde et økonomisystem som begynte å bli gammelt. Det ville kreve en omfattende oppgradering dersom vi skulle bruke dette videre og vi bestemte oss for å gå over til et skybasert system. Vi hadde tre krav til nytt system; det skulle være i skyen, ha automatiserte prosesser og konsernstruktur. Det er ikke mange systemer som dekker dette like godt som Xledger.


Hvilke gevinster har TECO oppnådd?

– Så langt har vi spart et årsverk ved at regnskapsoppgaver som eksempelvis bilagskontering og oppgaver knyttet til bank er automatisert. Vi har ikke redusert antall ansatte, men fått mer tid til å jobbe med prosjektoppfølging og andre viktige oppgaver.

Konsernstrukturen i Xledger er veldig viktig for oss som skal ha kontroll med økonomien i mange selskaper. Konsernoppsettet gjør det enkelt å holde oversikt og det går raskt å få frem konsoliderte rapporter.

Nå har vi all informasjon samlet på ett sted. Tallene er kun få klikk unna og vi kan holde oss løpende oppdatert. Vi henter ikke lenger ut rapporter, men ser alt i egne visninger i systemet. Dette er veldig positivt for lederne i hvert selskap. Tidligere var økonomifunksjonen mer sentralisert. Nå har alle tilgang til tallene umiddelbart – samtidig som konsernledelsen følger med på situasjonen for hele selskapet. Vi har mindre rapportering, mindre usikkerhet og lavere risiko for feil i regnskapet.


Hvordan håndterer dere vekst og nytt system?

– Det er enkelt å vokse med Xledger. Vi har koblet på flere selskaper etter at vi tok i bruk systemet. Konsernkontoplanen ligger på toppnivå og vi kan enkelt koble på flere selskaper som arver oppsettet fra toppen.

Ettersom Xledger er et standardsystem så er det vi som tilpasser oss systemet og ikke omvendt. Det fungerer veldig bra. Systemet er bygget på en helhetstankegang. Alle prosesser er tilpasset og vi kan enkelt ta disse i bruk.

 

CFO i TECO Maritme Group, Christian Fr. Thyholdt