Content
Video overlay

Blogger

Thea Marie og Liselotte klare til sommerjobb i Xledger
03/07/2018

Velkommen til årets summer interns

​Nå har vi summer interns inntatt Xledgers kontorer på Bryn, og vi gleder oss veldig til en lærerik sommer! Thea Marie har ett år igjen på siviløkonomistudiet ved Handelshøyskolen BI og Liselotte Krosvik tar en master i digitale business systemer ved Westerdals Oslo ACT. Vi håper at det skal gi rom for mye læring i løpet av internshipet og mulighet til å knytte teori mot praksis.

En som skjekker lønnsomheten i prosjektet sitt på en iPad
20/06/2018

Har du kontroll på lønnsomheten i dine prosjekter?

Mange prosjekter oppleves å gå på skinner – helt til prosjektet skal avsluttes. Da blir ikke alltid resultatet slik som planlagt. Manglende oversikt over ressursbruk og kostnader kan gi noen ubehagelige overraskelser. Hvordan sikrer du god prosjektøkonomi?

Einar Sølsnes, jobber som Group Controller i Xledger
30/05/2018

Automatisk konsolidering av konsern­regnskap – en stor gevinst for controlleren

Alle snakker om automatisering og effektivisering innen økonomistyring. Hva betyr dette for controlleren?

Hånd som gjør endringer på internet som Xledger sine releaser
23/05/2018

Xledger lanserer sin største release noensinne!

Lørdag 19. mai ble det skybaserte ERP-systemet, Xledger, oppdatert med release 2018-R1. Releasen er den mest omfattende releasen noensinne, og inkluderer både teknologioppgraderinger, lansering av nytt brukergrensesnitt og masse ny funksjonalitet.

Tre Xledger spesialister, en mann og to damer som jobber ved et bord
19/04/2018

Syv tips ved valg av økonomisystem

Å bytte økonomisystem kan være en omfattende prosess. Det handler ikke bare om systemet. Det handler om måten det jobbes på, innarbeidede rutiner, opparbeidet kunnskap, roller og ansvar.