Brødrene Aa er verdensledende innen design, konstruksjon og bygging av hurtiggående fartøy i karbonfiber. De siste årene har verftet også laget sightseeing båter som har blitt godt mottatt i markedet, blant annet Future of The Fjords som ble kåret til Ship of The Year 2018. Selskapet har opplevd en kraftig vekst både på det norske og internasjonale markedet, og aktiviteten er stor ved hovedverftet og hovedkontoret som ligger lokalisert innerst i Hyefjorden i Sogn og Fjordane.

Vekst krever fremtidsrettede systemer

– Med den veksten vi opplever nå så har vi behov for et forretningssystem som gir oss komplett oversikt over økonomi, innkjøp, logistikk og lønn. Alt i ett system. Det er lite effektivt å jobbe i ulike systemer med lokale installasjoner og stadige oppgraderinger, forteller Benedicte Refvik, Procurement Manager i Brødrene Aa. Hun forteller videre;

– Ved valg av nytt system hadde vi fem viktige krav:

1. Systemet skulle dekke regnskap, økonomistyring, lønn, logistikk og innkjøp

2. Systemet skulle være utviklet på nyeste teknologi

3. Systemet skulle være skalerbart

4. Systemet skulle være skybasert

5. Systemet skulle være standardisert

Den totalpakken Xledger presenterte gjorde at de kom veldig godt ut i evalueringen. En ting er at Xledger som system dekker kravene vi har satt, men i tillegg hadde konsulentene veldig god forretningsforståelse. Dette er veldig viktig og til stor hjelp når vi skal endre og utvikle vår organisasjon og måten vi jobber på.

Vekst krever endring i arbeidsprosesser

– Vekst krever endring. Vi skal endre måten vi jobber på, hvilke systemer vi bruker og hvordan vi bruker disse. Det fine med implementeringsprosjektet er at vi går gjennom alle prosessene våre og finner gode løsninger for hvordan vi skal jobbe og hvem som skal gjøre hva. Vi standardiserer prosesser, tydeliggjør roller og ansvar og sikrer standardiserte data på tvers av systemene.

Styrket kontroll over prosjektøkonomien

– Vi er en prosjektorganisasjon. Båtene vi bygger er store prosjekter som går over lang tid. Det er ekstremt viktig at vi har kontroll med økonomien før, under og etter prosjektperioden. Med Xledger får vi et oppdatert totalbilde av prosjektkostnadene til enhver tid. Materialkostnader, timer og andre varekostnader registreres ett sted og er umiddelbart synlige på prosjektet. Dette gir oss en helt annen effektivitet og kontroll på prosjektøkonomien, budsjettering, oppfølging, etterkalkyler og prising av nye båter enn tidligere. Vi blir godt rustet for å håndtere fremtiden, avslutter Benedicte.

Du finner mer informasjon om Brødrene Aa sine spennende prosjekter her.

Les mer om komplett ERP