​Malling & Co er en totalleverandør av tjenester innen næringseiendom, og en av Norges største aktører innenfor eiendomsforvaltning. I 2018 forvalter selskapet 2,4 millioner kvadratmeter næringseiendom. ​ Malling & Co har valgt Xledger som sitt nye økonomisystem. Antall systemer reduseres og flere prosesser automatiseres.

Malling & Co er en totalleverandør av tjenester innen næringseiendom, og en av Norges største aktører innenfor eiendomsforvaltning. I 2018 forvalter selskapet 2,4 millioner kvadratmeter næringseiendom i Stor-Oslo og landet for øvrig. Malling leverer alt innen eiendomsforvaltning og har forretningsførsel for mer enn 400 selskaper. 

Effektive prosesser med færre systemer

Økonomiavdelingen i Malling & Co har de siste årene jobbet i ulike systemer for å dekke timeregistrering, fakturering, regnskap og økonomistyring. I tillegg har de oppgaver som utføres i ulike fagsystemer. Mangelfull integrasjon mellom systemene har ført til mye manuelt arbeid.

– Vi hadde behov for å forenkle og effektivisere måten vi jobber på og startet en prosess for å finne et komplett forvaltningssystem. Etter en periode med kartlegging kom vi frem til at det riktige for oss var å velge de beste systemene innenfor hvert fagområde og koble disse sammen, forteller økonomidirektør i Malling & Co, Martin Mehus.

Malling & Co har valgt Xledger som sitt økonomisystem og integrerer dette med fagsystemene for kontraktshåndtering, teknisk forvaltning, årsoppgjør og kundehåndtering (CRM). Antall systemer reduseres og flere prosesser automatiseres.

Fordeler med et komplett, skybasert økonomisystem

Malling & Co har en stor regnskapsavdeling og oppdragene øker i antall og størrelse.

– Vi ser frem til å effektivisere prosessene for regnskap og økonomistyring. Med Xledger får vi et system der en rekke prosesser er ferdig automatisert, blant annet fakturering. En annen stor fordel er at time- og fakturahåndtering er bygd inn i økonomisystemet. Vi trenger ingen ekstra moduler. I Xledger registreres dataene kun én gang og knyttes automatisk til de riktige kundene og prosjektene, forteller Mehus.

– Da vi skulle velge økonomisystem så vi at Xledger er bygd opp med en struktur som passer oss veldig godt. Vi jobber med veldig mange selskaper og det må være enkelt å oppdatere kontoplaner og jobbe på tvers av selskapene. Videre er det viktig for oss at systemet vi velger er et ekte skybasert og standardisert system. Da er vi alltid oppdatert på nyeste teknologi og slipper å tenke på oppgraderinger. Dette bidrar også til en smidig implementeringsprosess. Vi kommer mye raskere i gang enn hva som er tilfelle med de tradisjonelle økonomisystemene, understreker Mehus.

Ser klare gevinster internt – og for kundene

Malling & Co reduserer antall systemer. De systemene som er valgt integreres slik at forretningsprosessene effektiviseres. Den daglige produksjonen blir mest mulig automatisert og regnskapsførerne vil spare mye tid.
– Med frigitt tid kan vi jobbe enda tettere med kundene og gi dem merverdi i form av flere analyser og rapporter. I tillegg får vi økt kapasitet til nye oppdrag. Dette er viktig for vår positive vekst vider, avslutter Mehus.

Les mer om Malling & Co her.

Sorthvittbilde av Martin Mehus økonomidirektør i Malling
Martin Mehus, økonomidirektør i Malling & Co