Content
Video overlay

Blogger

Einar Sølsnes, jobber som Group Controller i Xledger
30/05/2018

Automatisk konsolidering av konsern­regnskap – en stor gevinst for controlleren

Alle snakker om automatisering og effektivisering innen økonomistyring. Hva betyr dette for controlleren?

Hånd som gjør endringer på internet som Xledger sine releaser
23/05/2018

Xledger lanserer sin største release noensinne!

Lørdag 19. mai ble det skybaserte ERP-systemet, Xledger, oppdatert med release 2018-R1. Releasen er den mest omfattende releasen noensinne, og inkluderer både teknologioppgraderinger, lansering av nytt brukergrensesnitt og masse ny funksjonalitet.

Tre Xledger spesialister, en mann og to damer som jobber ved et bord
19/04/2018

Syv tips ved valg av økonomisystem

Å bytte økonomisystem kan være en omfattende prosess. Det handler ikke bare om systemet. Det handler om måten det jobbes på, innarbeidede rutiner, opparbeidet kunnskap, roller og ansvar.

20180322 123048 Changed2
12/04/2018

Xledger AS blir majoritetseier i Arena Norge AS

Xledger AS har overtatt 75% av aksjene i Arena Norge AS. 25% av selskapet eies fortsatt av nåværende ansatte i Arena Norge AS.
Arena Norge ble etablert i 2001 for å utvikle og levere budsjett og styringssystem til offentlig sektor, med base i Tromsø. I dag bruker ca. 150 kommuner i Norge og Sverige disse løsningene. I tillegg leverer selskapet økonomisystemet Xledger og styringssystemet Stratsys til en rekke norske kommuner. Selskapet er i dag lokalisert i Tromsø, Bodø, Oslo og Stockholm.

vann fra en vannkanon med snødekte fjell i bakgrunnen
22/03/2018

Tussa velger Xledger

Tussa er et ledende energi- og kommunikasjonskonsern med hovedkontor i Ørsta på Sunnmøre. Nå flyttes forretningsprosessene til Xledger. -Vi hadde et ERP-system som var modent for utskifting. Gamle tradisjonelle systemer er dyre å vedlikeholde og spiller sjelden på lag med ny teknologi, forteller regnskapssjef i Tussa, Knut Øyvind Myklebust