​Nå har vi summer interns inntatt Xledgers kontorer på Bryn, og vi gleder oss veldig til en lærerik sommer! Thea Marie har ett år igjen på siviløkonomistudiet ved Handelshøyskolen BI og Liselotte Krosvik tar en master i digitale business systemer ved Westerdals Oslo ACT. Vi håper at det skal gi rom for mye læring i løpet av internshipet og mulighet til å knytte teori mot praksis.

Årets summer interns er på plass hos Xledger. Her forteller de om sine forventninger til de neste ukene. 

Nå har vi summer interns inntatt Xledgers kontorer på Bryn, og vi gleder oss veldig til en lærerik sommer!

Thea Marie Gravdal er 24 år, fra Asker og har ett år igjen på siviløkonomistudiet ved Handelshøyskolen BI. Liselotte Krosvik er 31 år, fra Halden og tar en master i digitale business systemer ved Westerdals Oslo ACT.

Selv om vi kommer fra litt ulik bakgrunn har begge fordelen med å ha jobbet litt med regnskap tidligere. Vi tror det er en nyttig erfaring å se hvordan ting fungerer på den andre siden av systemet. I tillegg er vi utrolig spente på å lære mer om hvordan Xledger har løst utfordringene vi har sett i andre systemer og forstå mer av hvilke prosesser som ligger bak et skybasert ERP-system.

Vår første uke har gått veldig fort og vi har blitt tatt veldig godt imot. Foreløpig er vi veldig imponert over hvor inkluderende alle her er, og ikke minst hvordan alle snur seg rundt og bidrar der det trengs når det trengs. Vårt inntrykk er at det er en veldig flat struktur i selskapet og en høy grad av kunnskapsdeling på tvers av teamene – alle trekker i samme retning.

Vi håper at det skal gi rom for mye læring i løpet av internshipet og mulighet til å knytte teori mot praksis. Vi har allerede fått begi oss ut på flere verdiskapende oppgaver, fått innblikk i hvordan de ulike avdelingene jobber og vært med ut på superbrukermøte med en av partnerne.

Etter ukene her håper vi å sitte igjen med en bedre forståelse av Xledger som organisasjon og system, og kunnskap om hvordan en teknologibedrift fungerer.