Oppgaver knyttet til regnskap og økonomi kan oppleves som frustrerende og tidkrevende for deg som ikke har dette som fagfelt. Outsourcer du regnskapet og økonomien din til et Xledger-sertifisert regnskapsbyrå får du tilgang på spesialister med lidenskap for faget sitt og et skybasert økonomisystem som gir deg innsikt i økonomien i sanntid.

Økt effektivitet

For å være best innenfor ditt markedsområde er du nødt til å ha fokus på det som gir mest verdi for ditt selskap.

Corporater er et globalt programvarehus i vekst som hadde behov for å modernisere og forenkle måten de jobbet på. Med Xledger som økonomisystem gikk de fra et nesten 100 % manuelt system til et skybasert og automatisert system. De valgte å sette bort regnskapet sitt til XACCT Accounting som fører regnskapet i Xledger for alle deres selskaper, uansett lokasjon, der Xledger er implementert.

— Effektiviteten er enormt forbedret. Vi kan utnytte ressursene internt og hos regnskapsfører på en helt annen måte enn tidligere. Våre controllere er fristilt til å jobbe med forretningsstøtte og slipper det administrative arbeidet. Om vi dobler omsetningen trenger vi ikke nødvendigvis å ansatte flere.

— Når alle økonomiske data er tilgjengelige i ett og samme system så oppnår vi transparens på alle områder, noe som minsker behovet for ekstra kontroll. Siste oppdaterte data fra konsernnivå og ned til hvert enkelt prosjekt er alltid tilgjengelig. Xledger tilbyr åpent API og vi har integrert ERP-systemet med vårt eget styringssystem, Corporater. Med ett tastetrykk har vi full oversikt, med data i sanntid, sier Eline Flacke, CFO i Corporater

Oversikt og kontroll

NSE Gruppen er et konsern med flere hundre ansatte på lokasjoner i og utenfor Norge. Helge Olsen, daglig leder i NSE Gruppen hadde behov for å jobbe mer effektivt, få bedre oversikt og kontroll over økonomien i selskapene. Det var mange manuelle prosesser, som var tidkrevende og tunge.

De valgte BDO som sin samarbeidspartner på regnskap og økonomistyring, og har med Xledger enkel tilgang på visninger og rapporter for hele konsernet.

— Det er en stor gevinst for oss at alle lederne nå har full oversikt over tallene i sitt eget dashboard. Vi har rett og slett fått en ny hverdag med en helt annen effektivitet enn tidligere. Prosjektlederne innenfor industri og bygg har tilgang til sine prosjekter i Xledger og følger med på ressurser, kostnader og lønnsomhet fra start til slutt. De kan se sine prosjekter samlet og drille ned på detaljinformasjon.

— Det er betydelig lettere for oss ledere å holde kontrollen med selskapene med den oversikten vi sitter med i dag. Nå ser jeg «rikets tilstand» i ett oversiktsbilde. Jeg kan enkelt involvere meg i den daglige styringen og vite at beslutninger tas på bakgrunn av siste oppdaterte informasjon.

Det er som den gangen jeg gikk fra min gamle Nokia til iPhone. En helt ny hverdag!
Helge Olsen, daglig leder, NSE Gruppen

— Uansett hvor jeg er så har jeg de samme funksjonene tilgjengelig. Det er enkelt å bruke, full kontroll og oversikt, sier Olsen fornøyd.

Samspill frigjør verdifull tid

Stingray Marine Solutions skal være best i verden på havbruksteknologi. De hadde vekstambisjoner, men manglet god nok oversikt over økonomien sin, som er avgjørende for å kunne vokse så raskt som mulig.

For å lykkes med veksten inngikk økonomisjef Geir Inge Rødseth i Stingray et samarbeid med VIEW Ledger. Rødseth bruker fortsatt noe tid på regnskap og økonomi, men VIEW Ledger tar seg av det daglige arbeidet. Ambisjonen fremover er at de skal ta over mer.

Dersom VIEW Ledger kan gjøre en oppgave, så skal ikke vi gjøre det.
Geir Inge Rødseth, økonomisjef Stingray Marine Solutions

For Stingray-sjef John Arne Breivik er det avgjørende å vite at «motoren» i virksomheten – økonomisystemet – tikker og går hele veien mot å bli en ledende teknologiaktør i oppdrettsnæringen. At teknologien kan bidra med å mette millioner, eller milliarder, av mennesker, er en veldig god motivasjon.

— Vi skal være best i verden på havbruksteknologi, ikke på regnskap. Vi har ambisjoner om å mangedoble oss flere ganger, og må spille på lag med de som kan hjelpe oss, avslutter Breivik.

Kompetanse og kvalitet

Overlat dine regnskapstjenester til et Xledger-sertifisert regnskapsbyrå som forstår din virksomhet, kjenner din bransje og er spesialister innen fagområet sitt. Ved å spille på lag med de beste får du innsikten du har behov for, slik at du kan fokusere på det som gir mest verdi for deg og din virksomhet.

Ta steget inn i fremtiden