Moderne ERP-system er kjernen til digitalisering

Utdaterte ERP-systemer med lite brukervennlige løsninger og skjulte ekstrakostnader tilhører fortiden. Når du velger et moderne skybasert ERP-system, investerer du i effektivisering og utvikling av din bedrift. Ved å ta i bruk standardiserte løsninger og tilpasse bedriftens prosesser etter beste praksis, er du ikke lenger avhengig av spesialtilpasninger og kostbare konsulenter. Med rollestyrt tilgang får de ansatte relevant og alltid oppdatert informasjon og kan jobbe raskt og effektivt med sine oppgaver.

Ekte skytjeneste

Det finnes mange løsninger i markedet som ikke er 100 % skybasert selv om de markedsføres som det. I en ekte skyløsning tilbys hele tjenesten via internett som Software as a Service (SaaS). Vi har samlet noen spørsmål og svar om hva en ekte skytjeneste faktisk er.

Automatisering i moderne ERP-system

I et moderne ERP-system er prosesser og oppgaver automatisert. Automatiseringen fungerer som en usynlig hånd som tar over de tidligere manuelle oppgavene.

Innsikt

Innsikt i egen virksomhet er kritisk for å lykkes. Rapportering og analyse kan være komplisert og tidkrevende hvis alt skal utføres manuelt og i flere systemer. Moderne ERP-systemer er designet for å gi deg oppdatert innsikt og oversikt over den økonomiske situasjonen – til enhver tid.

Skalerbarhet – et system å vokse med

Et ERP-system skal skalere med bedriften. Det skal ikke være behov for å bytte system hvis selskapet vil ekspandere nasjonalt eller internasjonalt. Med Xledger ERP får du en unik konsernstruktur som gjør det enkelt å koble på nye selskaper og har oversikt over totalen i et automatisert konsernregnskap.

Vite mer?

Vil du vite mer om fordelene med et moderne ERP-system? I denne e-boken forteller ledere om sine erfaringer ved valg av økonomisystem.