Ringerikskraft har de siste 10 årene hatt en sterk vekst. Selskapet består av flere virksomheter som er spredd geografisk i Norge. Nå flyttes regnskap og økonomi til skyen for å standardisere prosesser og effektivisere arbeidshverdagen.

Oppnår ikke gevinst med tradisjonelle ERP-systemer

En del av veksten i Ringerikskraft er gjort gjennom oppkjøp av selskaper, og de har i dag ulike ERP-systemer.

— Vi kunne ikke fortsette med flere ulike systemer som krever skreddersøm og kostbare tilpasninger. Et selskap med vår struktur og størrelse har behov for å effektivisere gjennom automatisering, standardisering og skalering, forteller Odd Birger Nilsen, økonomisjef i Ringerikskraft.

 

Krav til standardsystem og ekte skyløsning

Kravene til nytt ERP-system i Ringerikskraft var tydelige. Det skulle være en ekte skybasert løsning, ingen hybrid. Systemet skulle være standardisert med gode prosesser og ha gode APIer mot fag- og spesialsystemer. I tillegg var det viktig at systemet var skalerbart og rollebasert.

Gevinster med ekte skybasert ERP

— Vi vurderte ulike løsninger, men valgte å gå videre med Xledger. Xledger ERP dekker våre krav til et moderne og ekte skybasert ERP-system. Dette er et standardsystem som betyr at vi deler beste praksis med tusenvis av brukere. En rekke prosesser og oppgaver er automatisert. Det vil øke effektiviteten hos oss betraktelig. Med Xledger kan vi følge med på økonomien i alle enheter i selskapet, og for alle prosjekter, i ett og samme system. Det er også viktig for oss med en effektiv løsning for prosjektledere og montører som jobber ute på mobile enheter, sier Nilsen.

— En annen positiv opplevelse er at vi i dette prosjektet blir utfordret som kunde. Teamet fra Xledger har vært tydelige på hva som kreves av oss for å få en god innføring av systemet. Det liker vi, bekrefter Nilsen.

Foto: Ringerikskraft

Her kan du lese om flere ledere sine erfaringer