Stadig flere større bedrifter velger økonomisystem i skyen. Xledger økonomisystem er en ekte skyløsning. Løsningen er standardisert og en rekke prosesser innen regnskap og økonomi er automatisert. Her er fem gode grunner til å se nærmere på Xledger.

1. Rapporter i sanntid

Med økonomisystemet i skyen får du komplett oversikt i sanntid, via dashboard og rapporter, døgnet rundt hele året gjennom. I Xledger får du i tillegg all funksjonalitet for økonomistyring og regnskap i ett system. Alle moduler er integrert.

2. Automatiserte prosesser for regnskap og økonomi

Automatisering av regnskap og økonomi gir ledere og ansatte mer tid til å jobbe med det som er viktig for bedriften. Du sparer tid og penger for virksomheten, reduserer risikoen for feil og blir kvitt frustrasjonen over manuelle prosesser.

3. Alltid oppdaterte data

Et ekte skybasert økonomisystem gir deg alle oppdateringer umiddelbart. Siden alle kunder er koblet til samme system oppnår du stordriftsfordeler du bare kan drømme om i andre systemer. Gode rapporter og spørringer er avgjørende for å få full nytte av regnskaps- og økonomisystemet. Rapportering og analyse i Xledger gir deg full kontroll uansett hvor du er. Alle data er alltid tilgjengelige uavhengig av om du jobber på PC, mobilen eller nettbrett.

De skybaserte løsningene er blitt så modne at kjøperne som regel ikke trenger å vurdere de tradisjonelle løsningene. En skybasert leveransemodell (SaaS) har nærmest blitt en premiss for valget. Kundene konsentrere seg nå om hvilken skyløsning de skal velge.
Bo Hjort Christensen, høyskolelektor og ekspert på forretningssystemer
Les mer om trendene her >>

4. Rask implementering

I skybaserte løsninger tar det vesentlig kortere tid og krever vesentlig mindre konsulentbistand å komme i gang enn i tradisjonelle løsninger. Xledger er en ekte skytjeneste. Det betyr at ingenting skal settes opp eller installeres lokalt. Vi implementerer Xledger etter vår metodikk, XIM, som gir en kvalitetssikret, forutsigbar og effektiv innføring av systemet.

Xledger kunne presentere en nesten ferdig løsning på første møte. De viste oss umiddelbart at det ikke ville være behov for spesialtilpasninger eller konsulenter. Knut Øyvind Myklebust, regnskapssjef i Tussa

Les mer om Tussa her >>

5. Ingen teknisk gjeld

Systemer som er «født» i skyen har ingen gammel teknologi som henger igjen og må oppdateres. Med Xledger får du en en ekte skytjenste (SaaS). Ingen investering i hardware eller software, ingen krevende oppdateringer eller oppgraderinger. Ansvaret for drift, oppetid og sikkerhet ligger hos leverandøren.

Vil du vite mer?

Våre eksperter har spilt inn 30 minutters webinarer med gode råd og beste praksis ved innføring av skytjenester. Du får tilgang på siden; Webinarserie – moderne regnskap og økonomi.