De beste løsningene for fremtidens inntektsstrømmer kommer når økonomidirektøren er en pådriver og premissgiver.

Bram Timmermans er både forsker og professor ved Norges Handelshøyskole (NHH). Hans faglige lidenskap handler om innovasjon og entreprenørskap. Han er snar med å ta et oppgjør med en noe stereotypisk holdning til at Norge er mindre innovativ enn våre nordiske søsken.

Selv om Norge har hengt etter på noen rangeringer, bør vi heller spørre oss hva slike oversikter betyr. Jeg opplever at det skjer veldig mye spennende, særlig knyttet til innovasjon i etablerte bedrifter. Det er mange med en gründersjel som ønsker å være med på å skape nye muligheter og flere arbeidsplasser, sier Timmermans, med en aksent som er en herlig blanding av nordisk og nederlandsk.

Han er opprinnelig fra Nederland, har norsk kone, og har bodd i Norge siden 2014. Før dette jobbet han både i Sverige og USA; og som professor ved  Aalborg Universitet. Den internasjonale erfaringen gir han erfaringer som er relevante for å mene noe rundt status quo for innovasjon i norske virksomheter.

VI HAR UTFORMET EN WHITEPAPER MED INNSIKT SOM ER RELEVANT FOR MODERNE ØKONOMIDIREKTØRER. LES MER OG LAST DEN NED HER.

Roser den norske lederstilen

Timmermans trekker frem spennende eksempler på det han kaller corporate entrepreneurship (drevet frem av ledelsen) og intrapreneurship (drevet frem av ansatte): At det etableres avdelinger eller konsepter der ansatte kan fungere som gründere innad i egen bedrift.

Her er den norske lederstilen med flate strukturer særlig viktig. Norske arbeidstagere tar mer initiativ enn i mange land, og ledere må sørge for at det legges til rette for enda mer innovasjon i etablerte bedrifter.

Han påpeker at Norge har en moden og innovativ leverandørindustri som strekker seg langt utenfor olje- og gassindustrien. Selv om vi ikke havner høyt på landsoversikter knyttet til patentering, jobbes det hele tiden med kontinuerlig forbedring – som også er selve definisjonen på innovasjon.

Våre faglige opplegg innen entreprenørskap på NHH er populære. De unge vil gjerne prøve seg som gründere og opplever at slike ferdigheter gjør seg godt på CV-en. Slik var det ikke for noen år siden, og her har Norge modnet veldig, påpeker han.

Han mener at både digitalisering og oljekrisen bidro betydelig til denne holdningsendringen.

Bedrifter utvikler forretningsmodellene

Veldig mange bedrifter jobber med å endre sine forretningsmodeller. Det er særlig drevet frem av teknologi som kunstig intelligens, IoT og 5G, og verdier skapes nå i større grad i samarbeid med andre, sier han.

Samtidig presses alle typer bedrifter av konkurranse fra flere kanter, og den store trusselen for handelsnæringen er etableringen av aktører som Amazon i Norden. Det gjør at mange tenker annerledes på hvordan fange og skape verdi, der særlig bærekraft og innovasjon er nøkkelord.  Timmermans er jevnlig i dialog med store norske virksomheter rundt denne omstillingen, og mener økonomer bør være en offensiv kraft i omstilling.

Gass og brems på samme tid

Bedrifter må innta to moduser. En handler om å øke lønnsomheten fra eksisterende drift, slik at det er enklere å finansiere den andre, som skal skape og teste de nye forretningsmodellene.

CFO må sikre at det er nok ressurser i begge deler slik at dagens inntjening ikke lider, og at det investeres nok i nyskaping.

For å lykkes må vedkommende være sterk på penger, mennesker og prosesser på én og samme tid – for å sikre at ressurser fordeles riktig og transparent.

Det er kanskje den største utfordringen: Hvordan skape en organisasjon der det nye og det gamle anerkjenner hverandre. Alle må forstå hvorfor og hvordan virksomheten prioriterer. Problemene oppstår når innovasjonen skal finansieres samtidig som kjernedriften kjører med full gass. Det krever dyp innsikt i alle aspekter ved driften, og evnen til å ta risiko.

Alt som er nytt er usikkert. Ellers ville man jo heller ikke klart å skape konkurransefortrinn. Ting kan gå galt med det nye, og det skal det tas høyde for, påpeker Timmermans.

Ingen faste kjøreregler

Det finnes ingen faste definerte kjøreregler for hvor mye som bør investeres, og svarene vil avhenge av mange faktorer, deriblant bransje og teknisk infrastruktur.

Det viktigste er å ikke strupe de som skal skape. De må ha handlingsrom i form av rammer og midler, og må få lov til å slippe å jage penger hele tiden.

Økonomiavdelingens rolle stikker dypere enn kontroll og innsyn. Det handler om å se seg selv som en strategisk samspillspartner som kan gi råd og stille kloke og konstruktive spørsmål.

CFO kan gjerne være djevelens advokat. Det gir mye bedre forutsetninger når business casen skal meisles ut. Samtidig må man forstå at ingen kan beregne inntekter de neste fem årene på innovasjonsprosjekter. De som sier dette tar enten ikke risiko, eller lyver, sier han med et lunt smil om munnen.

Det er viktig å vite hvor mye man er villig til å tape før man tjener penger. Affordable loss opp mot mulighetene til fremtidig inntjening, sier han avslutningsvis.

Det å velge nytt økonomi-/ERP-system er en vanskelig beslutning. En av våre erfarne rådgivere vil gi deg ærlige og riktige råd om Xledger bør beholdes i utvalget av systemer dere er nysgjerrige på. Kontakt oss for en uforpliktende prat.

Få ærlige råd om Xledger passer for din bedrift