Fordi omsetningen skal femdobles må Knut Rønning sikre at systemene ligger i forkant av behovene.

Da Knut Rønning startet som økonomidirektør i Xledger i 2004 hadde selskapet knapt kommet til markedet med eget system. I dag har Xledger kontorer i Europa og i USA, og har et omfattende partnernettverk.

Det har vært en spennende reise. Selv om jeg er ansatt som CFO bruker jeg nå bare femti prosent av tiden min på tradisjonelle CFO-oppgaver. Jeg har vært med i de fleste prosesser foruten kodingen. Jeg har jobbet mye opp mot kundene, med forretningsutvikling, og med bistand på support. Dyp forståelse av kundenes behov har hele tiden preget min tenkning rundt hvilken rolle jeg bør ha i selskapet, sier Rønning.

VI HAR UTFORMET EN WHITEPAPER MED INNSIKT SOM ER RELEVANT FOR MODERNE ØKONOMIDIREKTØRER. LES MER OG LAST DEN NED HER.

Store omstillinger for CFO

Rønning antar at få andre CFO-er i Norge er like involvert i utviklingen av virksomhetens løsninger som han.

Jeg ønsker å være med på å definere ønsket funksjonalitet og gi innspill på hvordan oppgaver kan løses enklere, sier Rønning.

Jakten på forbedringer innebærer også testing og kvalitetssikring av nye funksjoner og muligheter i regnskapssystemet.

Systemet må balansere kravene til kvalitet og effektivitet. Resultatet skal være dyp innsikt og gode svar som leder til bedre beslutninger for virksomheten.

Dette er særlig viktig i en tid preget av omstilling og endring. Produksjonstid må reduseres for å frigjøre tid til analyse og virksomhetsutvikling.

Forretningsforståelse og bransjekompetanse er sentralt. Økonomiansvarlig må vite hvordan virksomheten skal drives best mulig for å tjene penger i fremtiden, ellers setter de seg selv i sjakk matt, påpeker han.

Konsernstyring på tvers av markeder

Han lister opp disse grunnene til hvorfor han mener Xledger er så godt egnet for konsern med kompleks drift:

  • Systemet møter økonomiavdelingens behov i alle land
  • Egne dashboard gir oversikt over alle aspekter ved driften
  • Prosesser forenkles, fornyes og forbedres
  • Skalerer til alle behov og man er i gang på få måneder
  • Kostnadene er fornuftige og forutsigbare
  • Felles oppsett og forvaltning sikrer enhetlig bruk og de samme prosedyrene
  • Frigjort tid med en høy grad av automatisering

– Fra økonomisystemet får kundene full kontroll i sanntid på selskaps- og konsernnivå, og kan drille seg ned i alle detaljer de ønsker.

Algoritmer for automatisering

Det jobbes mye med å ta i bruk ny teknologi i Xledger, sier Rønning.

Her er særlig kunstig intelligens og automatisering høyt prioritert. Fordi alle kundene ligger i samme sky får vi tilgang til store datamengder som kan danne et godt grunnlag for å designe de mest effektive algoritmene for automatisering.

Det sikrer at økonomiavdelingen kan bruke tiden sin på å rette avvik som dukker opp. Her vil det skje mye spennende fremover når stadig flere datakilder kobles opp mot ERP-systemet. Hele vår virksomhet jobber jo egentlig med å gi meg bedre arbeidsvilkår. Dermed er det lett å oppfatte seg selv som verdens heldigste CFO, avslutter han.

Det å velge nytt økonomi-/ERP-system er en vanskelig beslutning. For å gi deg ærlige og riktige råd, vil en av våre rådgivere hurtig avdekke om Xledger bør beholdes i utvalget av systemer dere er nysgjerrige på.

Få raskt svar om Xledger passer for din bedrift