Går ni i tankarna på att investera i ett nytt affärssystem? Det finns en uppsjö av kriterier och behov man måste stämma av internt innan en sådan process kan starta, men det är lika nödvändigt att veta vilka krav man kan ställa på sin potentiella leverantör. För att underlätta i starten av er resa mot ett nytt system har vi satt ihop 30 viktiga frågor för att ta reda på om din påtänkta leverantör håller måttet.

1. Är ert system 100% molnbaserat där vi som kund garanteras all tillgänglig funktionalitet?

2. Om systemet är molnbaserat, är det utformat för molnet från start eller är det anpassat från en lokal applikation?

3. Var driftas ert system och av vem?

4. Har er programvara en arkitektur som tjänar flera kunder, är det så kallat multitenant med alla kunder i samma installation? Om inte, hur många kunder hanteras i varje installation?

5. Är vi som organisation ansvariga för allt som händer med våra uppgifter? Kommer vi som kunder att behöva köpa separata konsulttjänster för att lösa problem i er programvara? Eller tar ni ansvar för att fixa buggar?

6. Om vi ​​vill flytta till ett annat system någon gång i framtiden, har vi full tillgång till vår data?

7. Måste vi betala för uppgraderingar? Hur mycket kommer det i så fall att kosta?

8.  Hur ser systemets framtida uppgradering ut?

9. Vilka restriktioner begränsar åtkomsten till systemet? Finns det vissa databaser, operativsystem, webbläsare, enheter eller plattformar som ert system inte kan köras på?

10. Hur många år har ni varit verksamma i branschen och hur stor del av omsättningen lägger ni på R&D?

11. Är ni lönsamma?

12. Beskriv konsultresurserna. Hur många konsulter anställer ni? Vilka kvalifikationer har de?

13. Hur många kunder använder systemet? Vilken procentandel av kunderna behåller ni på årsbasis? Vilken procentandel av kunder har ni behållit sedan start?

14. Hur många kunder finns i vår bransch? Kan ni ge referenser från organisationer som liknar vår?

15. Hur lång uppsägningstid har ni om man vill byta till annan leverantör?

16. Vad är en typisk implementeringstid för en organisation av vår storlek?

17. Vem kommer att hantera genomförandet av implementeringen? Och hur säkrar ni tillgången på resurser? Kommer ni att använda en implementeringspartner?

18. Vilken metodik använder ni för att säkerställa en framgångsrik implementering?

19. Vilken typ av stöd och utbildning erbjuder ni? Hur mycket ingår i implementeringskostnaden och hur mycket kommer vi att behöva betala extra för?

20. Vad är kostnaden för er programvara det första året samt vad blir kostnaden följande år?

21. Hur mycket kostar det att lägga till nya användare? Beskriv processen för att bli en auktoriserad användare.

22. Hur kan vi säkerställa att användare bara får behörighet till den funktionalitet de ska ha åtkomst till utifrån sin roll?

23. Erbjuder ert system spårbarhet av användaraktivitet?

24. Hur säkerställer ni åtkomst till vår affärskritiska information och data?  Samt hur skyddar ni mot olaga intrång?

25. Vilka åtkomstprotokoll har ni på plats?

26. Hur gör ni för att framtidssäkra era kunder? Vad gör ni för att säkerställa att vi kan växa med ert system?

27. Hur ser processen ut för att lägga till nya enheter eller affärsenheter till ert system?

28.  Vilka typer av integrationer och API: er stödjer ni? Stödjer ni GraphQL?

29. Vad skiljer ert system från andra alternativ?

30. Vilka tre områden ser ni som våra största effektiviseringsbehov? Hur kommer er lösning att förbättra och automatisera vår verksamhet inom vart och ett av dessa områden?

Xledger är ett 100% molnbaserat affärssystem som hjälper till att effektivisera ekonomiprocesser för tiotusentals kunder i över 60 länder. Vi behandlar varje kund som vår enda och förenar marknadsledande funktionalitet med hög service. Vårt rekommenderade nätverk inkluderar KPMG, PwC och BDO. För mer information om Xledger och hur vi kan hjälpa dig, boka en kostnadsfri webbdemo! 

Vill du veta mer? Boka en kostnadsfri webbdemo!