Mer än 30% av alla vd:ar har en stor utmaning med att få medarbetare att uppdatera i affärssystemet – det visar vår undersökning fokuserad på ekonomistyrning och affärssystem. Uppdaterade realtidsdata och KPI:er är viktigt för att kunna ta rätt beslut i rätt tid och ett modernt affärssystem ska underlätta för medarbetare att uppdatera i affärssystemet. 

Vår lösning på utmaningen?

1. Automatisera så många moment som möjligt för att undvika frustrerande och tidskrävande manuella arbetsuppgifter – utan att förlora kontrollen 
2. Vi lägger stor vikt vid utbildning och kompetensöverföring vid projektimplementationer för att ge rätt förutsättningar för fullt systemutnyttjade
3. Smarta funktioner och tillgänglighet gör det lätt för medarbetaren att uppdatera i Xledger

Här har vi listat några exempel på hur vi underlättar för medarbetare att uppdatera i Xledger

  • Automatisering av hela leverantörsflödet från inköp till återrapportering av betalning minskar manuell hantering för medarbetaren 
  • Verifikat som är inom uppsatt regelverk kan bli automatiskt godkänt, medarbetaren behöver alltså bara agera på avvikelser 
  • Via konteringsregler och konteringsmallar kan inkommande verifikat automatiskt konteras upp innan den når attestanten för godkännande
  • Genom meddelandehantering (nya verifikat och påminnelse) med länk till aktuell vy för godkännande hjälper användaren med det dagliga arbetet
  • Åtgärdslista med arbetsuppgifter för den enskilda medarbetaren eller rollen underlättar det dagliga arbetet
  • Funktionen Drag & Drop från Excel underlättar verifikationsregistrering och sparar mycket tid
  • Med en drifttid på 99,9% dygnet runt, 365 dagar om året och möjlighet att logga in från vilken enhet som helst har medarbetaren alltid tillgång till Xledger 
  • Enkel registrering av tidrapport, reseräkning och utlägg och medarbetaren blir ombedd att lämna de uppgifterna som krävs enligt de nationella bestämmelserna eller lokala företagsuppsättningar
Vill du veta mer? Kontakta oss!