Etter brannen i 2008 måtte Skogplanter Østnorge bygge opp igjen anleggene og i den forbindelse endret de flere av sine løsninger for å stå bedre stilt i dag. Bytte av økonomisystem var et av disse.

Skogplanter Østnorge er et aksjeselskap med formål om å sikre foryngelsen av våre skoger gjennom planteproduksjon og foryngelsesarbeider. De  dyrker i år fram 20 millioner skogplanter. Skogplanter Østnorge er dermed norges største leverandør av skogplanter. En årlig produksjon av Skogplater sine trær, vil i sin levetid binde mer enn 50 mill tonn Co2. 

Hva ble resultatet for Skogplanter Østnorge?

— Vi hadde en brann i 2008 som påvirket oss både positivt og negativt. Den var svært ødeleggende på kortsikt, men vi fikk bygd opp igjen anleggene og fikk en del nye gode løsninger i forbindelse med logistikk som gjør at vi er bedre stilt i dag. Vi har også hatt en del volumøkning og hatt en positiv dialog med de største kundene våre, sier daglig leder i Skogplanter Østnorge, Arne Smedstuen.

Vi har vokst en del de siste årene. Xledger er skreddersydd for oss, det er et system vi kan vokse i. Det er effektivt, enkelt å betjene, enkle arbeidsrutiner og menyer. Det er en god løsning som gir oss god kontroll hele veien. Jeg kan gå inn når som helst, hvor som helst og få en full oppdatering. Da blir det lettere å ta beslutninger og jeg kan løpende vurdere investeringer, lønn og pengebruk.

Jeg ser kontinuerlig hvordan vi ligger an i forhold til budsjettet. Dette er noe av det jeg synes er det beste med Xledger-systemet.

Hva var utfordringen?

— Regnskapsbyrået vårt Skogkurs ønsket å gå for Xledger, så da ble det en helhetlig vurdering av fordeler, ulemper og pris. Det føltes naturlig å følge deres råd.

Hva ble løsningen?

— Arbeidsfordelingen er veldig enkel og praktisk for oss i den løsningen vi har. Vi konsentrerer oss om lønn, fakturering og pre-registrering av fakturaer, mens Skogkurs tar seg av resten. Vi er en integrert enhet, begge har full oversikt hele tiden, noe som jeg som ansvarlig har vært vant til å ha. Dette er veldig tidsbesparende.

Partner: Skogbrukets Kursinstitutt Servicebyrå
Publisert: 2015
Oppdatert: 2022

Har du kontroll på dine prosjekter?