Økonomiledere blir stadig mer presset på tid. Derfor er behovet for automatisering og innsikt i sanntid større. Automatisering av oppgaver og prosesser har forandret måten å jobbe på innenfor regnskap, økonomi og finans, fra registrering av data til konsolidering av konsernregnskap.

Ifølge en undersøkelse gjort av Dagens Næringsliv, er innsikt og automatisering de viktigste funksjonene ledere vil ha fra sitt økonomisystem. Dette er forståelig med tanke på at analyseselskapet Gartner nylig avdekket at økonomidirektører mister en hel arbeidsdag per uke på grunn av ineffektive gjøremål. Den største tidstyven er hvor mye tid som går med internt til å endre kulturen og tjenestene i økonomiavdelingen, slik at man raskere evner å levere bedre tjenester og innsikt til forretningen.

– Det er blitt en forutsetning å bruke data og analyse for å skaffe seg konkurransefortrinn. Nye forretningsmodeller og ny teknologi skaper behov for løsninger som gir bedre svar raskere, sier Ove Jørgen Carlsen, administrerende direktør i Xledger.

Derfor må økonomiledere skape mer moderne driftsformer gjennom å:

  • Samarbeide med de andre avdelingene for å avdekke behov og bygge relasjoner
  • Prioritere tiden på oppgavene som gir størst forretningsgevinst
  • Ha en klar visjon for hvordan egen avdeling skal fungere i fremtiden
  • Ha en tydelig formening om hva slags løsninger og kompetanse det bør investeres i

System for krevende behov

De viktigste verdiene i ditt selskap handler om mennesker; kundene og de ansatte. For å levere ønsket verdi internt og eksternt trenger man innsikt fra økonomisystemet for å kjenne bedriftens handlingsrom. Det krever effektiv administrasjon å vite hva som skal til for å levere, for å videreutvikle og vokse.

– Det fordrer at økonomisystemet er utviklet for- og testet på store virksomheter med krevende behov, og at man tar i bruk den funksjonaliteten som er mest relevant for selskapet. Enten det er et konsern som eier mye mange steder, eller om viktigste inntektskilde er timesalg, sier Carlsen.

De fleste av oss ønsker seg et system som er skreddersydd for akkurat dem.

– Dessverre fører det til høye kostnader og lav utviklingstakt, fortsetter han.

– De skybaserte løsningene har nå så mange fordeler og er blitt så modne at kjøperne som regel ikke trenger å vurdere de tradisjonelle løsningene. De diskuterer nå i stedet hvilken skyløsning de skal velge. Det uttaler Bo Hjort Christensen i en kampanje gjort for Xledger på nettsidene til Dagens Næringsliv. Christensen er høyskolelektor og ekspert på økonomisystemer ved Handelshøyskolen BI.

Xledger har utarbeidet markedets (H)ærligste faktabok for de som leter etter nytt økonomi– og ERP-system. Guiden kan du fritt laste ned her.

Et oppgjør med det manuelle og tidkrevende

Blant viktige årsaker til å velge et skybasert standardsystem system finner vi:

  • Trygghet: Større konsern velger skybasert økonomisystem som sin fremtidsplattform
  • Skalerbart: Møter alle fremtidige behov
  • Kostnadskontroll: Du betaler for bruk
  • Funksjonsrikt: Inneholder «alt» man behøver til å styre virksomheten
  • Rask oppstart: Du kan være i gang i løpet av noen uker

Automatisering for økt effektivitet

Automatisering av oppgaver og prosesser har forandret måten å jobbe på innenfor regnskap, økonomi og finans, fra registrering av data til konsolidering av konsernregnskap.

– Når prosesser automatiseres blir det mulig å flytte fokus fra manuelle oppgaver til mer verdiskapende arbeid, sier Carlsen.

Derfor behøver man også et system som er tilgjengelig overalt, der man kan samarbeide i sanntid innad i selskapet eller ut mot eksterne eksperter som regnskapsfører eller revisor. Systemet må også vite hvilken funksjonalitet som er nødvendig for den enkelte bruker for å gi riktig oversikt og innsikt til enhver tid.

Automatiseringen i Xledger reduserer feilkilder, sparer tid og ressurser – og gir tilgang til konsoliderte rapporter på sekunder fremfor uker.

– Av andre forenklede prosesser som letter arbeidshverdagen for økonomiavdelingen, vil jeg fremheve integrert bankløsning, automatisk bankavstemming, maskinlæring og kraftige rapporteringsverktøy, sier Carlsen og fremhever viktigheten av at systemet er utviklet av teknologer og økonomer som har jobbet tett sammen.

Vokser med deg

– Fellesnevneren for virksomheter med kompliserte strukturer er at de verdsetter hvor enkelt det er å vokse med Xledger, sier Carlsen.

Det er enkelt å legge til nye oppgaver, eller opprette nye selskaper i en konsernstruktur. Alle oppdateringer og vedlikehold av systemet gjøres automatisk, og blir umiddelbart tilgjengelig for alle brukere. Enkle spesialtilpassinger gjøres med noen få tastetrykk.

Xledger er designet, oppbygd og rustet for store internasjonale konsern med mange datterselskaper.

– Teknologiutviklingen går ekstremt fort og det er ikke lenger spørsmål om når arbeidsoppgaver blir automatisert – men hvordan vi best utnytter de mulighetene som finnes. Når manuelle oppgaver automatiseres kan dyktige ressurser ha fokus på videreutvikling av bedriften, sier Carlsen.

Et tips for å lykkes er å kartlegge mulighetene for effektivisering i egen organisasjon. I noen tilfeller vil dette resultere i et behov for bytte av system.

– Da er det viktig å velge systemer som bruker nyeste teknologi, er i kontinuerlig utvikling og gir mulighet for automatisering, avslutter Carlsen.

Her kan du laste ned vår (h)ærlige guide for deg som ser etter nytt ERP-/økonomisystem