Barnehagenett er en betydelig aktør på barnehagedrift og administrerer pr. i dag 14 barnehager. Barnehagenett bruker Xledger som sitt økonomisystem for å sikre full oversikt og kontroll på økonomien uansett hvilken lokasjon man jobber fra.

Hva var utfordringen?

Før hadde ikke styrerne i barnehagene den nødvendige innsikten for å styre sin avdeling optimalt. De kunne følgelig ikke se rapporter og nøkkeltall løpende, og var nødt til å vente til rapportere fra tidligere perioder forelå. Mye av attestasjonen foregikk på papir. Denne løsningen ble for tidskrevende.

Behovet var å få mer kontroll og struktur over regnskapet og å få flyttet regnskapet fra regnskapsbyrået til å ha det i eget hus. Det måtte være nettbasert, siden vi har flere forskjellige lokasjoner vi jobber fra. Vi ønsket ikke å drifte noen egne servere. Valget falt derfor på Xledger.

Hva er resultatet?

Det er viktig for oss å kunne jobbe fra forskjellige lokasjoner og få den samme kontrollen uansett hvor vi  er. Dette får vi med Xledger. Vi er også en bedrift som er svært kostnadsfokuserte. Vi kan i liten grad påvirke inntektene siden disse er basert på tilskudd fra kommunene, samt fastbestemt egenandel på foreldrebetaling.

Det er veldig viktig for oss å ha kontroll over alle kostnader. Dashboardet i Xledger gir oss denne løpende oversikten, både på avdelingsnivå/koststed og på totalnivå. Hjemsiden er skreddersydd vårt behov gjennom muligheten for spesialbygde rapporter som finnes i Xledger.

Vi har omtrent 1000 foreldrefakturaer hver måned, som automatisk gjøres klar i Xledger gjennom abonnementsmuligheten. Dersom vi trenger å endre på noe informasjon gjør vi dette. Xledger produserer og distribuerer utgående fakturaer.

Publisert: 2013
Oppdatert:  2020
Mer om fordelene med Xledgers konsernstruktur