Lokasjon: Østfold, Akershus og Oslo
Bransje: Barnehager
Applikasjon før Xledger: Visma, gjennom etablering av eget regnskapsbyrå internt i konsernet
Bruker følgende funksjoner: Regnskap, Bank, Timeføring/Reiseregning/Utlegg

Barnehagenett er en betydelig aktør på barnehagedrift og administrerer pr. i dag 15 barnehager.

Hva er resultatet?

Det er viktig for oss å kunne jobbe fra forskjellige lokasjoner og få den samme kontrollen uansett hvor du er. Dette får vi med Xledger. Vi er også en bedrift som er svært kostnadsfokuserte. Vi kan i liten grad påvirke inntektene siden disse er basert på tilskudd fra kommunene, samt fastbestemt egenandel på foreldrebetaling.

Følgeligger det viktig å hele tiden ha kontroll over hva som går ut. Forsiden i Xledger gir oss denne løpende oversikten, både på avdelingsnivå/koststed og på totalnivå. Hjemsiden er skreddersydd vårt behov gjennom muligheten for spesialbygd rapport som finnes i Xledger.

Hva var utfordringen?

Før hadde ikke styrerne i barnehagene den nødvendige innsikten for å styre sin avdeling optimalt. De kunne følgelig ikke se rapporter og nøkkeltall løpende, og var nødt til å vente til rapportere fra tidligere perioder forelå. Mye av attestasjonen foregikk på papir. Denne løsningen ble for tidskrevende.

Behovet var å få mer kontroll og struktur over regnskapet og å få flyttet regnskapet fra regnskapsbyrået til å ha det i eget hus. Det måtte være nettbasert, siden vi har flere forskjellige lokasjoner og vi var avhengige av at vi kunne ha flere brukere pålogget samtidig. Dette også fordi vi ikke ønsket å drifte noen egne servere. Valget falt derfor på Xledger.

Hva ble løsningen?

I dag blir alle bilagene til barnehagene sendt inn til oss. Vi skanner disse inn og sender de til godkjenning til styrene i barnehagene gjennom arbeidsflyt. Vi har omtrent 1000 foreldrefakturaer hver måned, som automatisk gjøres klar i Xledger gjennom abonnementsmuligheten. Dersom vi trenger å endre på noe informasjon gjør vi dette. Når alle fakturaene er klare for utsendelse sender vi en e-post til Xledger. De produserer og distribuerer fakturaene som sendes ut pr. e-post samt lager en PDF-fil med de fakturaer som skal sendes pr. post som returneres til vår e-postboks i Xledger.