Consulatet har vært partner til Xledger i 16 år. I denne gjestebloggen forteller de om hvilke fordeler de mener Xledger og outsourcing kan tilføre anleggs- og byggenæringen. 

Store deler av byggenæringen preges av unødvendig mye manuelt arbeid, og økonomifunksjonene er ikke noe unntak. Med det høye kostnadsnivået i Norge, og de lave marginene, er bransjen helt avhengig av å jobbe smartere. ERP-systemet Xledger er en av de viktige brikkene for at bransjen skal kunne redusere det høye kostnadsnivået. 

Xledger gir store besparelser og økt lønnsomhet for blant annet byggenæringen

Hovedutfordringen til mange av bedriftene vi går i møte med, er at de ikke har god nok kontroll på økonomien i prosjektene. Det er flere årsaker til det. Det kan være mangel på gode rutiner knyttet til økonomistyringen, ikke god nok økonomiforståelse, for lav kompetanse på bedriften sine økonomisystemer, ikke god nok prosjektledelse, og mangel på gode integrasjoner mellom fagsystemene og økonomisystemene. Det vi også har merket oss er at det ofte kan være store avvik mellom informasjonen som de ulike prosjektdeltagerne har tilgang til. Konsekvensen blir ofte uriktige tall, frustrasjon blant prosjektdeltagerne og lite lønnsomme prosjekter. 

Mange av våre kunder, som Vestviken Entreprenør, Front Entreprenør og Gjerdrum Byggservice, får løst de nevnte utfordringene ved å ta i bruk Xledger. Ikke bare får de samlet alt av prosjektøkonomi, attestasjon, timeregistrering, bank, budsjettering, lønn, reise og utlegg i ett og samme system — de får også løst utfordringen knyttet til integrasjoner mellom økonomisystemet og bedriften sine fagsystemer.

Skaper merverdi for bransjen

Når vi ser på erfaringen vi har med Xledger i bransjen, er det ingen tvil om at systemet er en viktig medspiller til digitaliseringen av næringen. Det automatiserer det som kan automatiseres, fra bankavstemming til fakturahåndtering. Systemet gir alle prosjektdeltagerne innsikt i den samme oppdaterte informasjonen, slik at de til enhver tid skal kunne ta de riktige beslutningene.

Automatiseringen og digitaliseringen reduserer også mengden manuelle arbeidsoppgaver. Flere av virksomhetene som Consulatet har implementert Xledger hos har ikke bare redusert unødvendig tidsbruk ute i felten hos prosjektledere og hos de som registrerer timer. Med Xledger har de også redusert antallet årsverk i økonomiavdelingen, eller omskolert medarbeidere slik at de har fått et større controlleransvar der de på selskaps- og prosjektnivå bidrar med budsjettering og likviditetsstyring. De samme personene tar ofte på seg rollen som sparringspartnere for prosjektlederne og for ledergruppen. I tillegg foretar de løpende økonomisk oppfølging og analyse av prosjekter i forhold til sluttføringsgrad, budsjetter og prognoser.

Fjerner flaskehalsene

Siden Xledger er skalerbart, unngår virksomhetene at systemet blir en flaskehals når bedriften vokser i størrelse, får flere avdelinger og ansatte, eller trenger gode løsninger for rapportering for flere selskaper på konsernnivå. Skalerbarheten gjør også at bedriften unngår høye kostnader på systemet dersom oppdragsmengden går ned. I tillegg reduseres feil ved å utnytte automatikken i bokføringen samt de gode spørremulighetene som Xledger tilbyr.

Bør vi ha en intern økonomiavdeling?

Dersom du mener det er lønnsomt å ha en intern økonomiavdeling, og at du har full kontroll dersom noen i økonomiavdelingen slutter eller blir borte i lengre perioder,  er svaret et ubetinget ja. Hvis du mener det motsatte, bør du vurdere outsourcing. Vår erfaring er at Xledger er et meget godt verktøy innenfor outsourcing. Både leverandøren av tjenestene knyttet til outsourcing og entreprenøren har til enhver tid den samme innsikten. De samarbeider i det samme systemet, i sanntid. Den andre grunnen til å outsource økonomiavdelingen er at det er skalerbart, akkurat som med Xledger. Du betaler kun for den kapasiteten som du til enhver tid benytter deg av.

Mindre usikkerhet og bedre kontroll

Det er dessverre stor variasjon i hvor god kontroll de ulike virksomhetene har på prosjektene og økonomistyringen. Med tanke på at bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE) omsetter for ca. 1100 milliarder i året, er Xledger en kjærkommen tilvekst som tilrettelegger for enkel og god økonomistyring av prosjekter, bedrifter og konsern. Det er skalerbart, det automatiserer unødvendig manuelt arbeid, og gir deg den nødvendige innsikten, slik at du får tatt de riktige beslutningene.

Consulatet er spesialister på bruk av Xledger i anleggs- og byggenæringen.

Ønsker du å lære mer om hvordan din bedrift kan ha utbytte av Xledger? Kontakt gjerne oss i Consulatet!