Regnskapsbyråer med store og komplekse kunder opplever det som utfordrende og tidkrevende å ha full kontroll over den økonomiske tilstanden i hver virksomhet til enhver tid. Arbeidsoppgaver som bilagsflyt med attestasjon, konsernkonsolidering, avstemminger og rapporteringer er eksempler på tidstyver for de ansatte dersom økonomisystemet ikke har automatiserte og effektive prosesser. 

Økonomi- og regnskapssystemet som benyttes, skal være en ressurs som fjerner de manuelle og tunge prosessene. Det skal frigjøre verdifull tid for byråene slik at de kan være rådgivere og hjelpe kundene med verdiøkende tjenester. 

Skalerbar funksjonalitet 

Større virksomheter og konsern med ambisjoner om å vokse krever et system som skalerer enkelt og effektivt, og  dekker alle behovene for regnskap og økonomi.  

For å få maksimal effekt ut av et økonomisystem er det essensielt å ha god funksjonalitet for håndtering av konsern. Nye selskaper skal kunne legges til, fusjoneres eller avvikles uten tidkrevende og unødvendig manuelt arbeid. I det skybaserte ERP-systemet Xledger finner du en standardisert og optimalisert konsernstruktur hvor de nye selskapene, eller prosjektene, kan arve de samme rutinene, oppsettet og reglene som de eksisterende selskapene. Slik kan du fullføre hele prosessen på et par minutter – profesjonelt og produksjonseffektivt.  

Konsernstrukturen skal ikke bare hjelpe til med å arve innstillinger nedover i systemet. I Xledger er det utviklet en unik løsning for konsolidering av konsernregnskap. Ved hjelp av automatisering og bankintegrasjon vil systemet automatisk foreta konserneliminering og kursjusteringer av valuta. Har du internasjonale kunder kan hvert selskap også få bestemme selv hvilken valuta og hvilket språk de ønsker å ta ut rapporter i.  

Moderne ERP er alltid oppdatert

Teknologien er i stadig utvikling. Skal ditt byrå ha mulighet til å kunne levere ønsket intern og ekstern verdi, øke produksjonsnivået og oppdragslønnsomheten, er dere nødt til å ha et system som er i forkant og har gode integrasjoner mot andre fagsystemer og tredjepartssystemer. 

Som regnskapsfører skal det være enkelt for deg å ha oversikt og innsikt i sanntid over den økonomiske tilstanden til alle dine kunder. Viktige beslutninger på vegne av kunden må kunne tas raskt og basert på riktig grunnlag. Sitter du med tall som ikke er oppdatert kan du risikere å ta feil avgjørelser med store konsekvenser.  

Xledger kan du enkelt opprette egne dashboard.  Her får du og kunden oversikt over kundens totaløkonomi med dynamiske rapporter med tilgang til bilagsdata. Du har tilgang fra alle brukerflater og vil derfor ha mulighet til å være en aktiv rådgiver for dine kunder – tilgjengelig når som helst og hvor som helst.  

Et lite regnskapsbyrå med store virksomheter i porteføljen 

Regnskapsbyrået Excess er et mindre byrå som er lokalisert i et lite tettsted utenfor Molde. De betjener i dag et betydelig antall større kunder innenfor havbruk, entreprenør/anlegg og konsulentbransjen. I Excess ser de verdien av å jobbe tett med sine kunder. I Xledger jobber regnskapsfører og kunde i samme system, dukker det opp et akutt behov fra en kunde kan de derfor raskt overta oppgaver eller prosesser.  

«Våre største kunder stiller de høyeste kravene til oss. De forlanger at tall og rapporter er oppdaterte og ønsker å bruke oss mer som rådgivere. Dette krever en kombinasjon av fagkunnskap som økonomirådgiver og teknologikunnskap. Da jeg startet i Excess skulle jeg i utgangspunktet være med på å føre regnskap, men på grunn av all automatiseringen som finnes i Xledger bruker jeg nå mest tid på å kartlegge våre kunders behov og rutiner. På den måten kan jeg sy sammen behovene med løsningene som finnes i systemet for å maksimere utnyttelsen av automatiseringen og hjelpe kundene med å utnytte innsikten som kommer ut. Vi føler vi har en sterk posisjon i dag og kommer kundene våre i forkjøpet med tanke på effektivisering og automatisering», sier Ingrid Moltubak Ræstad, partner i Excess 

«Det viktigste strategiske valget vi har tatt er at vi skal bare ha ett system å tilby våre kunder – og det er XledgerVi mener at vi totalt sett yter en bedre service til våre kunder når vi har ett system vi kan, og utnytter best mulig etter de forskjellige kundenes behov», avslutter Lars Jarle, daglig leder i Excess. 

For ambisiøse regnskapsbyråer 

Tiden for tidkrevende implementering, kostbare oppgraderinger og vedlikehold er forbi. Morgendagens ERP-løsning baserer seg på skybasert teknologi, som verken krever hardwareskreddersøm eller utviklingskostnader. Med et ekte skybasert ERP-system som Xledger er ambisiøse byråer rustet for fremtiden.  

Les mer om partnersamarbeid med Xledger