Content
Video overlay

Blogger

Refleksjoner i en skyskaper som viser business mennekser som står sammen
03/06/2020

Selger kun til de riktige

Møt salgsdirektøren som ikke nøler med å si nei til nye kunder.

Mennesker i møte rundt et bord som diskuterer implementering i Xledger
03/06/2020

Selger så lite som mulig

XIM-metoden gir gratis innsikt verdt inntil 100 000 kroner, og gjør konsulentbehovet mindre.

Alle prosjekter med digital endring virker inn på virksomhetens og ansattes evne til å være produktive, og da spesielt i så komplekse endringer som overgangen til nytt ERP- og økonomisystem.

personer langs vegg med mobiler og PC
11/05/2020

Laget velger effektiv medlemshåndtering i Xledger

Medlemshåndtering effektiviseres i Laget – en kristen ungdomsorganisasjon med rundt 4000 medlemmer fordelt på 220 lokallag. Lokallagene holder til på skoler og studiesteder og har medlemmer i alderen 15 – 26 år. Her tilbys ledertrening og andre aktiviteter i og utenfor studietiden. Laget har vært pilot på Xledger medlems- og giverløsning.

Mennesker samlet i et konferanserom på videosamtale om prosjekt
23/04/2020

Kontroll med prosjektregnskapet

Konsern og større bedrifter som leverer prosjekter og timer opplever ofte at det kan være utfordrende å få oversikt over prosjektregnskapet på tvers av juridiske enheter. Innsyn på tvers av prosjekter og på tvers av enheter kan gjøre rapporteringen enklere.

Vannkraft
01/04/2020

Tinfos effektiviserer leveranse av fornybar energi

Tinfos er et av landets ledende eldste kraft- og energiselskaper. Utvikling og bygging av kraftverk krever god økonomisk planlegging, kostnads­kontroll og rapportering. Vi vil bruke minst mulig tid og ressurser på oppgaver og prosesser som kan gjøres automatisk. Xledger velges som nytt økonomisystem.