Det moderne økonomisjefer ønsker seg mest oppnås enklest ved å tilpasse seg andres beste praksis.

Automatisering av oppgaver og prosesser har forandret måten å jobbe på innenfor regnskap, økonomi og finans. Ifølge en undersøkelse gjort av Dagens Næringsliv for Xledger, er innsikt og automatisering de viktigste funksjonene ledere vil ha fra sitt økonomisystem.

– Det er blitt en forutsetning å bruke data og analyse for å skaffe seg konkurransefortrinn. Nye forretningsmodeller og ny teknologi skaper behov for løsninger som gir bedre svar raskere, sier Ove Jørgen Carlsen, administrerende direktør i Xledger.

Økonomiledere må skape mer moderne driftsformer ved å samarbeide tettere internt på tvers av avdelinger. De må frigjøre tid til oppgavene som gir størst forretningsgevinst, ha en visjon for fremtidens arbeidsform i egen avdeling, og ha en tydelig formening om hva slags løsninger og kompetanse det bør investeres i.

Xledger har utarbeidet markedets (H)ærligste faktabok for de som leter etter nytt økonomi– og ERP-system. Guiden kan du fritt laste ned her.

System for krevende behov

Xledger har lenge erfart en trend der ledere er lei av ERP-systemer som er kompliserte og krevende å leve med. De ønsker heller skysystemer som er klare til bruk, der bedriften og systemene møter hverandre på midten. Noen funksjoner kan tilpasses, noe må bedriftens ansatte gjøre selv ved å tilpasse arbeidsformer og strukturer til systemet.

Det handler om å ta et oppgjør med utdaterte prosesser og arbeidsformer, og skape en hverdag som er mer konstruktiv. Istedenfor å utvikle beste praksis selv, er det raskere og enklere å lene seg på erfaringene som er gjort hos andre store bedrifter.

– Det fordrer at økonomisystemet er utviklet for– og testet på store virksomheter med krevende behov, og at man tar i bruk den funksjonaliteten som er mest relevant for selskapet. Når manuelle oppgaver automatiseres kan dyktige ressurser ha fokus på videreutvikling av bedriften, sier Carlsen.

Det mest krevende digitaliseringsprosjektet

Mange har opplevd prosessen med å bytte økonomi– og/eller ERP–system som komplisert og tidkrevende. Holdningen med «ikke reparer det som ikke er ødelagt» står derfor ofte i veien for innføringen av systemer som tar et oppgjør med manuelle og ineffektive prosesser og rutiner. Overgangen til nytt system behøver ikke å være vond og vanskelig.

Når prosjektet styres av erfarne eksperter med trygge prosesser forløper innføringen raskt og smidig, samtidig moderniseres driften av virksomheten. I Xledger har vi mange kunder fra ulike bransjer som peker på overgangen til nytt system som kanskje det viktigste prosjektet de har gjennomført.

De fleste økonomisystemer på markedet i dag har høy kvalitet, derfor handler beslutningen mye om  tjenestene rundt det å gå over på en ny løsning. Trygge prosesser, forankring i organisasjonen, og opplæring er viktige faktorer.

Det å velge nytt økonomi-/ERP-system kan være krevende og komplisert. Vår unike svartjeneste gir deg svar på under fem minutter om Xledger er en av løsningene du bør vurdere. Les mer her.

Ærlig svartjeneste