Tradisjonelle forretningsmodeller er under press, og virksomheter må tjene penger på en bærekraftig måte. Det krever at CFO forstår hvordan bærekraft og lønnsomhet vil gå hånd i hånd.

Lars Jacob Tynes Pedersen og Sveinung Jørgensen er begge førsteamanuenser ved Norges Handelshøyskole (NHH). Sammen leder de Centre for Sustainable Business, som blant annet forsker og underviser i hvordan bærekraft skaper verdier og endrer forretningsmodeller.

Ny teknologi og forbruksmønstre skaper nye forretningsmodeller

Det skjer nå en nesten altomfattende omveltning med nye teknologier som kunstig intelligens, robotisering, tingenes internett og 3D-printing. I tillegg kommer selvkjørende biler, nye energiformer, genteknologi, nanoteknologi og droner, forteller Pedersen.

Dette er den fjerde industrielle revolusjon. Samtidig utfordres gamle forretningsmodeller av nettbaserte løsninger som knytter sammen selger, kjøper og sosial kapital på en ny måte. I tillegg er deleøkonomi og sirkulær økonomi en trend som ikke samsvarer med hvordan vi tradisjonelt har gjort forretninger, fortsetter han.

Førsteamanuensisene beskriver hvordan dette gir en omfattende transformasjon av dagens forretningsmodeller, med nye måter å produsere, transportere, forbruke og gjenbruke materialer, komponenter og produkter på.

Smartere forretningsmodeller gir bedre ressursbruk og skreddersøm av produkter og tjenester. Varer og tjenester forbedres, samtidig som fotavtrykket reduseres, mener Sveinung Jørgensen.

VI HAR UTFORMET EN WHITEPAPER MED INNSIKT SOM ER RELEVANT FOR MODERNE ØKONOMIDIREKTØRER. LES MER OG LAST DEN NED HER.

Såpe som en tjeneste

I en sirkulær økonomi bør man lage ting som varer, og heller sørge for at en tjener penger på dem over tid. Et bærekraftig produkt skal kunne sirkuleres igjen og igjen i verdikjeden. Han illustrerer dette med følgende eksempel:

Vi har et forskningsprosjekt med varehandel og retail-bransjen gående, hvor plastproblematikken er viktig. I denne bransjen har man tradisjonelt brukt engangsplast som emballasje. Da er spørsmålet om det er mulig å kutte ut engangsplasten og lage en ny verdikjede. Kanskje kommer det noen hjem til oss i nær fremtid og fyller på ny såpe og utfører andre tjenester? Dette ville være en ny og mer bærekraftig forretningsmodell.

Havner på økonomidirektørens bord

Forretningsmodellene må fornyes når man går fra å tenke på verdikjedene som en lineær prosess til en sirkel, hvor man forsøker å holde verdiene på høyt nivå så lenge som mulig. Når bærekraft handler om valg av forretningsmodell, blir det også et ansvar på CFOs bord.

Dette fordi det dreier seg om verdiskaping, verdiødeleggelse og verdiforringing, som har med selve kjernen i bedriftens prosesser og lønnsomhet å gjøre. I 2020 er vi ikke bare opptatt av hvor stor verdi som skapes, men også hvordan den skapes, fremholder Pedersen.

De to mener at økonomiledere er viktige i alle faser av bedriftens endringsarbeid.

Bærekraft skal både målsettes, måles og følges opp – og ikke minst er man interessert i sammenhengen mellom bærekraftsprestasjoner og finansielle prestasjoner. Økonomisjefen har en stor og viktig jobb å gjøre for å kaste lys på disse sammenhengene, slik at bedriftene kan ta kloke beslutninger om strategi og forretningsmodeller for å rigge seg for fremtiden, avslutter de.

Det å velge nytt økonomi-/ERP-system er en vanskelig beslutning. For å gi deg ærlige og riktige råd, vil en av våre rådgivere raskt avdekke om Xledger bør beholdes i utvalget av systemer dere er nysgjerrige på.

Få ærlige råd om Xledger passer for din bedrift