Entreprenøren HAB Construction jobber med den nye Follobanen, på Radiumhospitalet og i flere store infrastrukturprosjekter i Oslo sentrum. De gjennomfører tverrfaglige og sammensatte bygg- og anleggsprosjekter og satser på stor vekst i årene som kommer.   

Deres mål er å sikre meravkastning og skape varige verdier. De har hatt en voldsom omsetningsvekst de siste årene, fra 235 millioner i 2017 til 800 millioner i 2020 – og planen fremover er ytterligere vekst. 

Oppdragene blir mer og mer komplekse – og organisasjonen vokser raskt. Det kom da tydelig frem at driftssystemet ikke dekket deres behov lenger. Derfor tok HAB Construction valget om å innføre et nytt økonomisystem i 2020.  

– Vi ønsket en skybasert løsning. Våre ansatte må ha tilgang til fakta og innsikt om sine prosjekter, uansett hvor de befinner seg, sier Christopher Vik, økonomisjef i HAB Construction. 

Godta statistics, marketing informasjonskapsler for å se denne videoen.

Valgte et økonomisystem som forstår entreprenørbransjen  

Det var flere krav til det nye systemet, men et av de viktigste punktene var at økonomisystemet måtte styrke HABs evner til å konkurrere i et tøft marked med lave marginer og stor risiko – ved å effektivisere prosjektene.  

– Alt vi gjør skal være til det beste for prosjektene. Særlig vi som kjemper om anbudene i Oslo-gryta må drive smartere om vi skal ha et fortrinn, sier han. 

Xledger ble foretrukket. I hovedsak fordi de kunne vise til solid erfaring fra andre entreprenører, og fordi løsningen best møtte behovene til selskapet. 

– Vi ønsket en leverandør som kjenner vår bransje og utvikler systemet i takt med behovene som kommer. Like viktig var det å kunne få tilgang til ferske rapporter og detaljert innsikt i sanntid, som våre ansatte behøver for å ta de riktige beslutningene, sier han. 

HAB fikk tryggheten med svarene de behøvde

Prosessen startet med en workshop hvor HAB kunne presentere hva som var viktig for dem. Basert på dette fikk de en demonstrasjon av hvordan systemet ville løse akkurat deres behov.  

– Xledger var grundige og ærlige. De kom ikke med noen “dette fikser vi” svar, men tok seg faktisk tid til å sjekke og komme med tilbakemeldinger. Det skapte en trygghet for prosessen. 

Implementeringen ble løst ved tett samarbeid mellom Xledgers spesialister, og et sammensatt team fra ulike avdelinger hos HAB. 

– Xledger har bred rutine på slike innføringer. Deres skreddersydde maler forenkler alle deler av prosessen. Vi visste hele tiden hvordan vi lå an i prosjektet, og hva som gjensto. Vi tok selv eierskap til mye av jobben for å være bedre rustet når løsningen var i drift. Det er vi veldig glade for, det ga oss en kortere vei til suksess, sier Vik. 

Har fått full kontroll på lønnsomheten i prosjektene sine 

Entreprenørbransjen står foran store digitale endringer og HAB vil ligge i forkant av utviklingen.  

Tidligere ble alle tall og rapporter satt sammen ved månedsavslutning i et regneark. Nå har prosjekt- og anleggsledere og økonomiavdelingen tilgang til alle fakta og tall i sanntid. På den måten kan beslutningstagere ta ut nøkkeltall når og hvor de vil. De kan nå løse sine arbeidsoppgaver bedre, og det er lettere å avdekke både gode og dårlige trender tidligere i prosjektene. 

Ledelsen har også fått et bedre grunnlag for beslutninger og rapportering til styret.  

Ambisjoner om automatisering 

Å flytte økonomisystemet opp i skyen har gitt selskapet en ny mulighet: automatisering. Ambisjonene er skyhøye.  

– Vi har fjernet papirmengdene. Nå skal vi automatisere så mange prosesser som mulig. Ved å bruke mindre tid på bilag kan jeg bruke mer tid på å være rådgivere for kollegene, sier han.  

– Økonomiavdelingen må vite litt om alt og være involvert i veldig mange forskjellig beslutninger, og ha større overblikk over bedriften som helhet. Vi sitter ikke lenger bare på kontoret og lager rapporter, vi støtter nå en større del av virksomheten. 

Hva med bærekraft? 

– Bærekraft ligger absolutt også innunder økonomiavdelingens ansvar. Økonomisjefen er et naturlig sted å gå for å kontrollere både kostnader og inntekter på bærekraftige valg, og følge opp mål. Både økonomisk vekst og ansvarlig forbruk er en del av målene våre. Sånn sett er økonomi og bærekraft tett koblet sammen. Det er mye å spare på digitalisering og effektivisering. 

For andre som ikke har tatt i bruk et skybasert økonomisystem er rådet til Vik svært tydelig. 

– Bytt snarest mulig om ikke dagens løsning gir ferske svar og møter fremtidens behov. Det er krevende å bytte system, og det må settes av tid, men det som kommer ut i andre enden er raskt verdt det, avslutter han. 

Les mer om Xledger for entreprenørbransjen!