Den moderne CFO bidrar i utviklingen av nye forretningsmodeller og ser seg selv som like mye teknolog som økonom. Det avdekker en fersk undersøkelse.

En undersøkelse utført av Xledger vinteren 2021/2022 viser at kravene til CFO er store og mange, og at funksjonen er i markant endring.

Dette merkes i de inntrykkene som formidles av norske økonomidirektører når de bes beskrive hva som kjennetegner den moderne CFO. De tre viktigste utsagnene som CFO sier seg enig i, er:

 • Bidrar i utviklingen av nye forretningsmodeller
 • Er ledergruppens viktigste bidragsyter i strategiprosessene
 • Alltid må finne svar på hvordan økonomiavdelingen kan jobbe smartere

Funnene sammenfaller med innsikten McKinsey hentet i en CFO-undersøkelse i 2021, som peker på at økonomene får stadig flere hatter: De skal nå vie mer fokus til både bedriftens samfunns- og bærekraftsansvar, og bidra til at teknologi innføres i raskere grad.

CFO spiller en viktig rolle for å sikre at bedriften møter nye krav, og særlig i krysningspunktet der det digitale møter det finansielle. Innsikten fra Xledgers ferske CFO-undersøkelse peker på at CFO for alvor har flyttet seg fra å være kontrollør til å bli den som strategisk utvikler virksomheten.

Økonomidirektørens største utfordringer

I tilsvarende undersøkelse fra vinteren 2021 mente norske økonomidirektører at deres største utfordringer var stadig strengere krav til å levere mer med mindre ressurser, at CFO får ansvar for stadig flere områder, og at de satt på utdaterte systemer som førte til krevende endringer. I 2022 fremkommer det at den desidert største utfordringen  er behovet for å ansette og beholde riktig mennesker. Gapet ned til andreplassen er stor, der er det tett mellom utfordringer som:

 • Manuelle prosesser som tar mye tid
 • Behovet for å sikre kontantstrømmen
 • Sjonglerer mange ansvarsområder
 • Behovet for å lage rapporter til riktig tid
 • Nødvendigheten av å frigjøre tid til å tenke strategisk

Manpower Groups arbeidsmarkedsundersøkelse fra desember 2021 bekrefter denne trenden for Norge, med en rekordhøy etterspørsel etter arbeidskraft i 2022. Undersøkelsen har vært gjennomført siden 2003, og den ferskeste rapporten tyder på at etterspørselen etter kvalifiserte fagpersoner ikke har vært større på 20 år.

Blir stadig mer avhengig av systemer i skyen

I Xledgers undersøkelse ble respondentene presentert for flere påstander som de skulle angi om de var enige, eller uenige i. Utsagnet som flest CFOer (87 prosent) kjenner seg igjen i, er at økonomiavdelingen blir stadig mer avhengig av systemer i skyen.

Dette følges av forventningen til at CFO kan levere oppdatert innsikt fra driften til ledere og fagavdelinger, og at det er stort behov for å automatisere så mye som mulig. Syv av ti økonomiledere mener de føler seg like mye som teknologer som økonomer, og angir et stort behov for å jobbe med teknologisk kompetanseheving i økonomiavdelingen.

Syv av ti peker i tillegg på at økonomidirektøren nå er toppleders viktigste rådgiver.

Skal nå få enda mer ut av investeringene

I Xledgers undersøkelse kommer det frem at 25 prosent sier de skal investere inntil 25 prosent mer enn året før, og under 15 prosent angir enda høyere prosentandeler – opp mot en dobling av midlene brukt på nye systemer og ressurser.

De planlagte investeringene i økonomiavdelingen de neste tre årene er, i prioritert rekkefølge:

 • Funksjoner og løsninger for automatisering
 • Ansette eksperter på analyse og innsikt
 • Nye systemer for business intelligence
 • Kompetanseheving i økonomiavdelingen
 • Nytt økonomisystem i skyen
 • Ansette flere controllere

Om undersøkelsen

Undersøkelsen ble distribuert via sosiale medier høsten 2021 og vinteren 2022. Den ble besvart av over 110 personer. En fjerdedel av respondentene var daglig ledere, 35 prosent hadde lederfunksjon i økonomi. De største bransjene blant de som svarte var offentlig sektor (13 %), IT-bransjen (12 %), bygg og anlegg (9 %), havbruk/sjømat (8 %), konsulenttjenester (8 %), eiendom (6 %), og 5 % fra hhv. kraft og energi og entreprenør.

Få mer innsikt som er relevant for den moderne CFO her!