Risikohåndtering, effektivisering og automatisering, strategi og endringsdyktighet. Kravene til controlleren er mange i årene som kommer.

Stødig økonomistyring er en av de viktigste forutsetningene for innovasjon og endringsdyktighet. Dette særlig i kjølvannet av en pandemi som satt næringslivet på en av sine største prøvelser noensinne.

– Dyktige økonomiavdelinger har bidratt til å skape mer robuste virksomheter, og kanskje fått mer selvtillit rundt risikostyring gjennom håndteringen av en vanskelig situasjon. Controlleren har hatt mulighet til å bevise sin verdi, og fått en mer fremtredende rolle. Nå ligger muligheten der for å styrke sitt bidrag og posisjon i en strategisk selskapsutvikling, sier administrerende direktør i Xledger, Ove Jørgen Carlsen.

Vi har utformet et whitepaper med innsikt som er relevant for moderne controllere. Les mer og last ned her!

Proaktiv og sterk på teknologi

Rollen til controlleren er i rask endring. Mange tar selv ansvar for å ligge i forkant av kravene som kommer.

– Kombinasjonen av engasjement og proaktivitet, med et ønske om å være god på anvendelse av teknologi for å styrke analyse og innsikt, virker å være en gylden oppskrift, sier Carlsen.

Tradisjonelle oppgaver overlates villig til maskiner som automatiserer, og økonomene beveger seg raskt inn i en mer rådgivende og fremtidsrettet rolle.

Omstillingen belønnes med mer ansvar, og mer spennende arbeidsoppgaver med færre tidkrevende og gjentagende prosesser. Det er nå controller skal sørge for å støtte de ulike avdelingene i bedriften med innsikt som gir et godt grunnlag for analyse og beslutninger, fortsetter han.

Fire roller for controlleren

Deloitte har løftet frem fire roller som er viktig for controller å levere på i årene som kommer:

Årvåkenhet: Styre risiko og beskytte verdier

Drift: Sørge for at økonomiavdelingen drives så effektivt som mulig

Strategi: Påvirke den fremtidige retningen for selskapet

Driv: Heve farten og kvaliteten på gjennomføringen av endringer

– Siden omstilling tar tid må økonomen være dyktig til å finne balansen mellom det strategiske og det operasjonelle, sier Carlsen.

Tilgangen til teknologi har aldri vært bedre og det mest nyskapende har aldri vært billigere. Det er ikke kostnaden som er bremseklossen, det er mennesker som ikke søker nye svar.

Mer inspirasjon til deg som controller