Tre norske CFOer er tydelige i sin tale: Oppgaver må automatiseres for å frigjøre tid til analyse og innsikt. Det kommer fram i en samtale mellom tre CFOer i tre vidt forskjellige virksomheter, gjennomført høsten 2021.

I dette intervjuet diskuteres den moderne CFO-rollen, hvordan kravene til CFO endrer seg, og hvordan økonomiavdelingen er premissgiveren som hjelper virksomheten inn i framtiden. 

De tre CFOene er: 

  • Magnus Arkteg (MA), Helsepartner Nord-Norge 
  • Kjetil Skjåk (KS), Tinde Hytter 
  • Sidsel Myhrvold (SM), TECO Maritime Group 

Svarene under er et utdrag av samtalen, du kan lese hele intervjuet i vår inspirasjonsguide for Den moderne CFO.

En internasjonal undersøkelse viser at åtte av ti CFOer skal øke investeringene i digitale løsninger.

Er det noe dere kjenner dere igjen i?  

KS: Ja, absolutt. Vi innførte nytt økonomisystem fra Xledger for et år siden, så grunnmuren i avdelingen er på plass. Nå må vi ta det videre. Da snakker vi om integrasjoner med andre systemer innenfor eksempelvis salg, og det å ta i bruk mer funksjonalitet i Xledger. 

SM: Jeg ser behovet for å kunne imøtekomme både behovene for analyser, og det som kreves for å få ting gjort mest mulig effektivt med de ressursene vi har. Vi prøver å bruke Xledger maksimalt, og skal utnytte det enda mer i prosjektoppfølgingen. Vi er også på god vei til å få på plass et felles CRM-system på tvers av alle landene vi operer i. Forventingen er at vi skal kunne levere analyser og rapporter i sanntid.  

Sidsel_Teco
Sidsel Myhrvold, Group CFO i TECO Maritime Group

MA: De fleste selskaper i dag vil være veldig opphengt i at ansatte må få bruke tiden sin på verdiskapende aktiviteter. Det betyr at alle aktivitetene som ikke er verdiskapende bør erstattes så langt det lar seg gjøre. Jeg sitter i dag og gjør mye manuelt, og det må endre seg. Fremover er det et behov for å få tak i informasjon raskt og få tidsriktig informasjon ut i organisasjonen, med gode visualiseringer som gir transparens på innsikt fra vår drift. 

Hva er den største utfordringen i jobben deres som CFO i dag?

KS: Vi har vært i en fase med stor vekst som fører til et større volum av transaksjoner. Det forventes at vi skal kunne løse det uten flere ressurser. Uten fokus på kostnader taper vi fort konkurransekraft og folk kjøper hytte hos andre. Da taper vi markedsandeler. Det er et evig jag etter å ta i bruk teknologi for å erstatte ikke-verdiskapende gjøremål, sånn at mer går automatisk. Hensikten er å bruke tiden på det som gir verdi; analyser og innsikt. 

MA: Jeg tenker de fleste i konkurranseutsatt sektor i Norge erkjenner at Norge aldri vil kunne konkurrere på lønnssiden. Da må du investere i teknologi for å skape deg et komparativt fortrinn. Norges fremtid vil være avhengig av å ligge langt fremme. Ulempen hvis du investerer mye er at utviklingstakten blir høy. Når du har brukt X antall millioner og skal ta løsningene i bruk, kan du risikere at det er dukket opp noe nytt som er enda raskere og bedre. Derfor må gjøres gode analyser i forkant av beslutningene.  

KS: Det kan være en utfordring å velge riktig «hest» av og til. Hvordan kan du føle deg trygg på at du velger ikke bare den som har den beste løsningen i dag, men også den som har mest utviklingskraft til å kunne være den riktige partneren om fem år? Det er ofte vanskelig. 

SM: Jeg er veldig enig. Det må gjøres skikkelig research for å være trygg på at valget av ny teknologi står seg i lang tid framover. Det er en stor jobb, og det er en vanskelig oppgave. For oss som opererer i mange land er det utfordrende å ha teknologi som er tilpasset de ulike landene. Enten det gjelder ERP-system eller noe annet. 

Magnus Arkteg
Magnus Arkteg, Økonomidirektør i Helsepartner Nord-Norge

Hvor mye har dere jobbet med automatisering og hvor langt har dere kommet?  

MA: Ganske mye. I forkant av implementeringen av nytt økonomisystem er det viktig å sette opp tydelige mål for det du ønsker å få ut av det. Vi kunne bare kjørt rett inn uten å tenke på integrasjoner og den slags, men min kongstanke har hele tiden vært at når vi først gjør det så skal jeg inkludere hele prosessen. Du må gå igjennom hele dataflyten og se på hva slags type data du trenger for å få automatisert. Se på hvordan du får overført tall fra tredjeparter, også videre. Alt er ikke perfekt enda, og når datterselskap endrer oppsettet for en tredjepart, så vil du få en dominoeffekt på integrasjon. Da må du inn og justere for å få tilbake dataflyten. Vi har vært tydelige på at vi vil fjerne svinn og få automatisert så mye som mulig.  

KS: Det er enkelte områder vi har kommet langt på. Det er ikke mange manuelle ting vi gjør fra en snekker fører timen i et system før de får utbetalt lønn. Det er helautomatisert. På andre områder har vi kommet kortere. For eksempel på inngående fakturaer og automatpostering skulle jeg gjerne kommet mye lenger. Jeg føler meg litt som en IT-arbeider. Jeg må levere på daglige rapporteringer, men har også en liste med IT-prosjekter som jeg må korte ned punkt for punkt.  

SM: Automatisering er i tiden. Det kan vi bare bli bedre på. Mitt fokus er at vi må ha kontroll før vi kan automatisere. Jeg ser veldig fram til at økonomisystemet er tilrettelagt for alle de landene vi opererer i, slik at vi kan automatisere i enda større grad. 

Hva skal dere prioritere de nærmeste årene? 

SM: For mitt vedkommende er det automatisering på alle nivå. Det ville gjort min hverdag vesentlig enklere. Bakgrunnen for automatisering på tvers av alle landene er at jeg ønsker å kunne gå inn på konsernnivå daglig, enten per se

Kjetil Skjåk, CFO i Tinde Hytter
Kjetil Skjåk, CFO i Tinde Hytter

gment eller på toppen av konsernet, og se det jeg ønsker å se med ett tastetrykk.  

MA: Vi vil primært fortsette å jobbe med å sikre gevinstrealisering der vi har ambisjoner. Videre er det jo konkrete planer rundt lønnsomhetsanalyser, beslutningsstøtte og å fôre konsernet med innsikt, slik at vi kan lage en digital visualisering av de viktigste områdene våre. Da blir det lettere for organisasjonen å orientere seg på hva vi gjør bra og hvor det ikke går så bra, og bruke tiden på å diskutere konkrete tiltak til forbedringer.  

KS: Jeg har automatisering høyt oppe på lista, sammen med integrasjoner og bedre bruk av flere funksjonaliteter i Xledger. Hele økonomiavdelingen skal involveres i det arbeidet for å skape forankring og sikre raskere fremdrift. Å skape engasjement og trigge initiativ i avdelingen er et viktig mål. Jeg vil også ha mer dialog med flere i virksomheten, og få prosjektledere og avdelingsledere til å bruke ERP-systemet i større grad. Ingenting vil jo være bedre for en prosjektleder enn om hun/han kan gå inn i Xledger og ta ut en avvikstabell på faktisk prosjektregnskap mot kalkyle og kunne drille seg ned i hver enkelt faktura.  

Les hele intervjuet i vår inspirasjonsguide som er fylt med innsikt som er relevant for moderne økonomiledere.

Last ned vår inspirasjonsguide her!