Digitale ferdigheter og IT-systemer står øverst på listen for investeringer hos CFO.

Pandemien har fungert som en katalysator på økonomidirektørenes behov for digital endring. Det viser fersk innsikt fra de verdenskjente analytikerne i Gartner. I en undersøkelse utført mot CFOer i globale virksomheter, presentert sommeren 2021, sier 82 prosent at de skal øke investeringene i digitale ferdigheter i 2022. Syv av ti skal øke investeringene i IT-løsninger.

Ida Skaar, CFO Xledger Norge
Ida Skaar, CFO Xledger Norge

– Dette ser vi også her hjemme. Norske økonomidirektører er svært opptatt av teknologi, spesielt med fokus på å redusere manuelle prosesser i økonomiavdelingen. Tid skal frigjøres til strategi og verdiøkende aktiviteter, sier Ida Skaar, som er CFO i Xledger Norge.

Gartners forskning støtter utsagnet og analytikerne peker på at CFO oppfatter teknologi som det fremste virkemiddelet for å skape konkurransefortrinn for egen virksomhet.

Samtidig uttaler analytikerne at flere CFOer er noe mer uklare på hva en digital forretning egentlig innebærer, og hvilke teknologier som vil ha størst betydning for deres virksomhet.

Tre anbefalinger for CFO

– Det er mange løsninger å velge mellom for økonomen, og det er store forventninger til analyser og innsikt fra hele virksomheten. Med et skybasert økonomisystem i bunn ligger det til rette for at systemet utvikler seg i takt med behovene til bedriften. Med en slik grunnplattform blir det enklere å lykkes med utvikling knyttet til automatisering og innsikt fra data, sier Skaar.

Gartner har tre anbefalinger for økonomidirektører som skal planlegge sine neste digitale grep:

  • Finne den gode balansen mellom teknologier som fjerner dagens utfordringer og gir rask avkastning, og de mer langsiktige investeringene som gir bedre arbeidsformer i fremtiden.
  • For å finne løsningene som møter egne behov og mål bør økonomene starte med å definere målene i forretningen og i egen avdeling. Det gjør det lettere å velge ut de riktige systemene.
  • CFO må ha kunnskap om behovene i andre avdelinger. Dette for å unngå overlapp i investeringer, og for å sikre at noen systemer ikke havner i konflikt med andre. Rådet her er tett dialog med IT-direktør og bred forankring i bedriften.

– De riktige plattformene tjener flere behov. Økonomisystemet skal forenkle og forbedre hvordan alle avdelinger jobber. Derfor er det også viktig at økonomiavdelingen er proaktiv og nysgjerrig på løsninger for å sikre riktig støtte til resten av selskapet med fersk og korrekt informasjon, sier Skaar.

Fra å beskytte til å skape

I Gartner-undersøkelsen fremhever CFOene at deres oppgaver har flyttet seg fra å beskytte verdier, til å være med og skape nye inntekter gjennom digital endring og kloke investeringer. Mange er optimistiske med tanke på egne vekstprognoser, og forventer større etterspørsel etter bedriftens produkter og tjenester.

– Den moderne CFO er proaktiv og engasjerer seg for å finne svarene som styrker bedriftens konkurransekraft. Det handler fortsatt om å sikre de tradisjonelle finansielle oppgavene, men det blir i stadig større grad viktig å bidra til nye forretningsmodeller, sier Skaar.

Dette støttes av funnene i undersøkelsen der «vekst» uttales mer hyppig enn andre prioriteringer.

– Nesten seks av ti økonomidirektører mener vekst er en av de tre viktigste prioriteringene. Skaar fremhever at den moderne CFO bør legge til rette for at bedriften jobber mer:

  • effektivt i alle ledd ved å modernisere prosesser og systemer
  • innsiktsdrevet med bedre støtte til beslutninger
  • smart gjennom at ansatte er motiverte og engasjert i den nødvendige digitale endringer

Slik er den moderne CFO

For å gi deg inspirasjon til hvordan møte nye krav på smarte måter har vi:

  • Hentet innsikt fra CFOer i fremtredende norske virksomheter
  • Intervjuet eksperter/professorer på økonomisk utvikling, innovasjon og bærekraft
  • Hentet fakta fra internasjonale studier
Få innsikt om den moderne CFO her!