Externa och ekonomiska utmaningar är två av de vanligaste utmaningar tillväxtbolag möter. Utmaningarna kan bestå av finansieringsbrist, hård global konkurrens eller utmaningen att komma in på utvecklingsmarknader. Men många organisationer möter även utmaningar i sin egen organisation och kan i vissa fall stå i vägen för sin egen tillväxt. Denna artikel kan hjälpa dig i en tillväxtorganisation att se varningssignalerna innan problemen uppstår.

En undersökning av Chris Zook och James Allen menar 85% av chefer att interna faktorer är det största hindret för expansion. Vad det beror på? Svaret är enklare än man kan tro, komplexitet. När organisationer växer blir de även mer komplexa. Processen för godkännande förlängs då fler nivåer tillkommer. Beslut tas inte lika snabbt som tidigare och informationsflödet avtar. Men det går att överkomma, molnbaserade affärssystem erbjuder insikt, översikt och skalbarhet. En äkta molnbaserad lösning som Xledger kan minska komplexiteten.

Xledger har gedigen erfarenhet av att arbeta med tillväxtbolag eftersom många av våra 10 000-tals kunder genomgår en kraftig expansion, både organiskt och genom förvärv. Xledgers enkelhet och möjlighet att själv konfigurera systemet har varit en framgångsfaktor för en säker och stabil tillväxt för många av våra kunder.

Automatisk valutahantering ger minskad administration

Automatiserad valutahantering frigör värdefull tid och resurser i ett tillväxtbolag. I stället för att manuellt hantera valutakurser hämtar affärssystemet valutorna automatiskt och uppdaterar till korrekt information dagligen. Det säkerställer även att valutorna alltid är korrekta och uppdaterade i systemet. Rapporteringen kan ske i olika valutor utan manuell hantering. Systemet uppdaterar valutan beroende på användarens inställning.

Sömlös rapportering – rätt beslut vid rätt tidpunkt

Rapporter utan uppdaterad information kan leda till att beslut tas utifrån felaktiga eller gamla data vilket kan leda till förödande konsekvenser. I Xledger är all data uppdaterad och beslutsfattare kan komma åt realtidsinformation oavsett vilken tidzon de befinner sig i eller vilken enhet de använder. Till exempel kan en internationell chef övervaka hela organisationens finansiella status i realtid. Beslutsfattare får lätt åtkomst, samtidigt som de kan gräva sig djupare i informationen och ta rätt beslut vid rätt tidpunkt. Genom att eliminera hinder för dataflöde minskar Xledger komplexiteten och ger rätt underlag till beslutsfattare.

Enkel expansion med hjälp av hierarkisk datamodell

Tillväxtorganisationer behöver ett affärssystem som är skalbart och hanterar förändringar på ett enkelt sätt utan onödiga timkostnader för konsulter. Ändringar som sker på den högsta nivån i Xledger ärvs automatiskt nedåt. En systemadministratör kan alltså ändra varje enhet i sitt företag med en enda knapptryckning. Det betyder att ledare kan lägga till eller förvärva nya enheter utan att komplicera organisationens infrastruktur. Implementering sker endast vid uppstart och därefter kan användarna själva göra nödvändiga justeringar vilket ger en enkel och smidig process vid avveckling eller förvärv av nya bolag.

I Xledger betalar du endast för ditt nyttjande vilket gör att kostnaden för systemet anpassas efter bolagets tillväxtfas. Xledger kan även underlätta för multinationella företag i tillväxt genom automatisering, snabb support, kontinuerliga uppgraderingar och stöd för flera språk och valutor.

Vill du veta mer? Kontakta oss!