Få detaljerad översikt över din internationella verksamhet

Att få en komplett översikt över hela verksamheten är en utmaning för många internationella organisationer. Eftersom internationella organisationer har verksamhet i flera länder kan det vara svårt för beslutsfattare att få en detaljerad överblick över verksamheterna. I detta blogginlägg går vi igenom några av de utmaningar som internationella organisationer står inför och hur Xledgers affärssystem kan lösa dem.

Resursbesparing 

Många organisationer upplever utmaningar när de växer ur sitt affärssystem och då kan ett äkta molnbaserat affärssystem vara en bra lösning. Ett molnbaserat affärssystem är skalbart och med rätt förutsättningar kan ett internationellt företag använda affärssystemet över flera länder. I Xledger är ERP-systemet byggt i en hierarki där underliggande nivåer ärver information från de högre nivåerna. För ett internationellt bolag innebär det att från en global nivå ärver de underliggande nationerna inställningar och egenskaper. Varje nation kan sätta unika egenskaper som kontoplan och momsregler för att anpassa till respektive lands regler och krav. Xledger förvaltar de nationella regelverken för att spara ditt företag tid och resurser.

Låt säga att din organisation förvärvar ett nytt bolag. Det är enkelt att hantera i affärssystemet eftersom hierarkin redan är skapad på koncernnivå och det behövs ingen ytterligare implementering. Eventuella ändringar sker på företagsnivå. All data går att hantera på grupp- eller finansnivå.

Fakturor från leverantörer är t.ex. automatiskt registrerade i varje företag. Du kan enkelt flytta mellan olika nivåer och företag i gruppstrukturen utan att behöva logga in och ut.

Valutahantering 

Flera enheter, flera länder och flera valutor utgör alla unika utmaningar för globala företag. Även om alla enheter är i ett enda land kommer företaget att behöva genomföra transaktioner mellan företagen. Med Xledger affärssystem kan du hantera flera valutor med automatisk valutahantering. Allt görs automatiskt och ledningen får en fullständig överblick över helheten. Automatiserad valutahantering säkerställer att aktuella valutor alltid är uppdaterade. Varje enskilt företag kan välja att visa data i sin egen valuta och får automatiska rapporter i vald valuta. Dessutom kan varje transaktion ha flera valutor med automatisk konvertering. Koncernen kan välja rapporteringsvaluta och får då sin rapport i den egenvalda valutan. Smidigt både för koncerner och dotterbolaget som får en enkel överblick över rapporteringarna. Xledger läser dagligen växelkurser från Europeiska centralbanken men du kan också lägga till dina egna växelkurser.

Övergripande översikt  

En av de största utmaningarna som internationella organisationer möter är förmågan att få en översikt över hela verksamheten, i alla länder. Xledger skapar en unik översikt över ditt företag. Förutom det som ärvs från global och regional nivå finns det en gemensam uppställning i gruppen, till exempel en gemensam kontoplan, tjänster och artiklar. Det förenklar administrationen, eftersom allt kan göras på ett ställe och det ger en fullständig överblick på detaljnivå.

Uppgifterna uppdateras kontinuerligt i realtid i alla företag samtidigt, så att systemet ger en översikt; till exempel över koncernens totala likviditet, balansräkning, resultat, förfallna räkningar och alla bankkonton. Det innebär att det är mindre sannolikhet för fel och du får därmed bättre kontroll över företaget – oavsett storlek.

Utan ett affärssystem som hanterar flera olika språk kan det vara svårt att samarbeta över nationsgränserna. Xledger hanterar flera länder och språk. Idag har Xledger användare i över 50 länder och affärssystemet passar perfekt för koncerner med kontor i flera länder.

Vill du veta mer? Kontakta oss!