Automatisering av uppgifter och processer har förändrat sättet att jobba på inom bokföring, ekonomi och finans, från registrering av data till konsolidering av koncernbokföring. Enligt en undersökning som Xledger gjort är insikt och automatisering de viktigaste funktionerna som beslutsfattare vill ha av sitt affärssystem.

– Det har blivit en förutsättning att använda data och analys för att skaffa sig konkurrensfördelar. Nya affärsmodeller och ny teknologi skapar behov för lösningar som ger bättre svar snabbt, säger Thomas Falk, vd på Xledger i Sverige.

Undersökningen visar att ekonomichefer vill skapa modernare driftsformer genom att samarbeta tätare internt, tvärs över avdelningarna.

– De måste frigöra tid till de uppgifter som ger störst företagsvinst, kommenterar Thomas. De måste ha en vision för framtidens arbetsform på den egna avdelningen och en tydlig uppfattning om vilka slags lösningar och kompetens man bör investera i.

System för krävande behov

För att leverera önskade värden internt och externt behövs insikt från affärssystemet för att kunna ta rätt beslut i rätt tid.

– Det kräver att affärssystemet är utvecklat för och testat på stora verksamheter med krävande behov och den funktionalitet som är mest relevant för företaget används, oavsett om varulagret är tillgångar på olika platser eller anställda som levererar tjänster/timmar, säger Thomas. Automatiseringen i Xledger gör att onödiga fel kan undvikas samt sparar tid och resurser – och ger dess-utom tillgång till konsoliderade rapporter på sekunder snarare än veckor.

Kännetecknande för den moderne ekonomichefen

Att system frigör tid är en förutsättning för förändringarna som ekonomiavdelningen står inför.

– En viktig förändring är att skifta tankegången från kontroll över kostnader till ökat fokus på vinstgenerering genom utveckling av affärsmodellen, säger Thomas.

Då kräver ny teknologi och det innebär nya processer där projektledning och kunskap om digitala omställningar är en nödvändighet. Många ERP-projekt blir levererad för sent eller missar budget och två av tre införanden har negativ avkastning på investeringen.

För att reducera riskerna är det därför viktigt att:

  • Samla projektgruppen för att säkerställa gemensam målbild
  • Se till att någon med relevant erfarenhet och kompetens från liknande projekt leder projektet
  • Säkerställa kompetens för integrationer så att system kan kommunicera med varandra
  • Ha en tydlig förankring i vad som driver affären
  • Använda arbetsmetoder som har tillfört värde till verksamheter med liknande utmaningar
Vill du veta mer? Kontakta oss!