Automation, digitalisering, maskininlärning och robotisering är ord som de flesta känner till idag och har varierande grad använts i ekonomisystem. I det molnbaserade ERP-systemet Xledger lär sig alla användare av varandra och delar samma databas. Det gör att vi kan ta maskininlärning i systemet ett steg längre. 

Äkta molnlösning

Xledger är en äkta molnlösning. ERP-systemet är en publik molnlösning vilket innebär att vi levererar våra tjänster till alla våra kunder samma version av applikationen. Uppdateringar och programvarukorrigeringar är tillgängliga för alla användare samtidigt. Eftersom alla kunder är anslutna till samma databas har vi en unik möjlighet för att använda maskininlärning i Xledger-applikationen. Detta gör att du kan dra nytta av processer som tiotusentals användare utför varje dag. Det här är bara några av fördelarna med en äkta molnlösning. 

Pandemin ställer nya krav på verksamheter och har snabbat på den digitala utvecklingen. Genom att använda en modern ERP-lösning kan de mest repetitiva uppgifterna automatiserasFör dig som arbetar med ekonomi och redovisning medför det stora fördelar  det frigör tid för analys och rapportering samt bättre uppföljning av företagets ekonomiska situation i realtid. Automatisering bidrar även till att minska andel fel och skapa tillväxt utan att behöva anställa fler  ekonomiavdelningen. 

Samarbete i praktiken

Den samlade termen för automatisering i ERP-systemet är robotprocessautomation (RPA). Tekniken kan beskrivas som en imiterad mänsklig arbetare som loggar in på applikationer, matar in data, beräknar och utför uppgifter. 

Vi vet att repetitiva uppgifter kan utgöra en stor del av arbetsdagen för ekonomiansvariga. Därför arbetar vi kontinuerligt för att göra det lättare för alla våra användare. Ett exempel på hur Xledger kan hjälpa dig är genom automatisk bokföring. Genom att se hur andra kunder har bokfört fakturor från en viss leverantör kommer Xledger att ge dig förslag som är i linje med dessa. 

Genom automatisk bokföring kan dina fakturor kan köras genom systemet utan manuella uppgifter. Detta är möjligt eftersom alla våra kunder finns i samma databas och därmed kan alla användare lära sig av varandra. Det skapar en mer intuitiv användarupplevelse för dig. Genom att arbeta i ett system som blir smartare och smartare blir ditt jobb således lättare att utföra.

Uppfyller morgondagens förväntningar 

Automation är här för att stanna. Vi på Xledger strävar efter att ligga i framkant inom teknisk utveckling och kontinuerligt uppdatera systemet så att du som kund får en allt effektivare arbetsdag. Genom att vara en äkta molnlösning har vi byggt en bra grund för både vår egen, våra partners och våra kunders framtid.

Vill du veta mer? Kontakta oss!