Ett område där det fortfarande finns stor potential till effektivitetsvinster är processen purchase to pay. Det är vanligt att företag har effektiviserat sin hantering av leverantörsfakturor med digitala attestflöden.​

Utmaningar vid inköpsprocessen

Enligt vår undersökning med fokus på affärssystem, ekonomistyrning och tillväxtambitioner framkommer det att ett av tre företag upplever en stor utmaning med inköpsprocessen. Många saknar systemstöd för själva inköpet i form av digitala inköpsordrar med kontering och digitalt attestflöde för inköpet samt att kunna fånga kostnaden redan vid inköpet. Det innebär att företaget i bästa fall har en manuell process för attest av inköpet (utan kontering) och en digital process för attest av leverantörsfakturan när den kommer. När den fysiska leveransen är mottagen konteras inköpet och skickas ut i attestflöde ytterligare en gång. Kostnaden blir fångad i bokföringen  i samband med attest av leverantörsfakturan. ​

Automatisk inköpsprocess

Med Xledger kan du skapa inköpsorder mot en leverantör med kontering och godkännande, digital leverans av inköpsorder till leverantör och får kontroll på kommittade inköp och matchning av leverantörsfaktura mot inköpsorder. Automatisk attest, om avvikelser inte finns, mot lagd inköpsorder, slutligt godkännande i förening av betalning och automatisk återrapportering, avstämning mot reskontra inklusive bankavstämning.  Detta leder till en snabb och effektiv inköpsprocess, från inköpsbeslut till betald leverantörsfaktura och avstämd bank. Lösningen är flexibel och passar för både enkel eller mer avancerad inköps- och lagerhantering

Detta ger dig:

  • Möjlighet till att administrera hela processen från inköpsorder till varumottagning, fakturamottagning till återrapporterad betalning
  • Ett effektivt och sömlöst arbetsflöde​
  • Funktionalitet för inköpsmallar för återkommande köp, inköpspriser, returhantering etc.​
  • Inköp och logistik är integrerat med övriga moduler i Xledger
Vill du veta mer? Kontakta oss!