Många stora och komplexa verksamheter upplever det utmanande och tidskrävande att få full kontroll över den finansiella situationen. Arbetsuppgifter som verifikationsflöden med attester, koncernkonsolidering, avstämningar och rapportering är exempel på tidstjuvar för de anställda om affärssystemet inte har automatiska och effektiva processer. 

Affärssystemet måste vara en resurstillgång som eliminerar de manuella och besvärliga processerna. Systemet ska frigöra värdefull tid för medarbetarna så de kan fokusera på andra arbetsuppgifter.  

Skalbar funktionalitet anpassat för företag i tillväxt  

Större verksamheter och företag med ambitioner att växa kräver ett affärssystem som enkelt kan skalas upp och tillgodoser alla behov av redovisning och ekonomi. 

För att få ut maximal effekt av ett affärssystem är det viktigt att ha god funktionalitet för att hantera en koncern. Dessutom måste nya företag kunna läggas till, slås samman eller avvecklas utan tidskrävande och onödigt manuellt arbete och utan att vara beroende av externa konsulter. I det molnbaserade ERP-systemet Xledger hittar du en standardiserad och optimerad gruppstruktur. De nya företagen eller projekten kan ärva samma rutiner, inställningar och regler som de befintliga företagen. På så sätt kan du slutföra hela processen på några minuter – professionellt och effektivt. 

Koncernstrukturen ska inte bara hjälpa till att ärva inställningar ner i systemet. Xledger har en unik lösning som utvecklats för konsolidering av koncernredovisning. Med hjälp av automatisering och bankintegrationer gör systemet automatiska gruppelimineringar och valutakursjusteringar. Om du har internationell verksamhet kan du själv bestämma vilken valuta och vilket språk du vill utfärda rapporter på. 

Modern ERP – alltid uppdaterad och integrerad  

Tekniken utvecklas ständigt och större verksamheter kräver system som ligger i framkant med tillgång till realtidsdata och goda integrationer med andra professionella system och tredjepartssystem. 

Det ska vara enkelt att i realtid få översikt och inblick verksamhetens ekonomiska situation. Viktiga beslut ska fattas snabbt och på rätt grunder. Beslut fattade på felaktiga siffror kan få stora konsekvenser för verksamheten.  

I Xledger kan du enkelt skapa dina egna dashboards. Här får du en översikt över den ekonomiska situationen med hjälp av dynamiska rapporter och i realtid få svar på förfrågningar i flera dimensioner.  

Affärssystemet är ett av flera verksamhetskritiska system och måste enkelt, säkert och snabbt kunna både ta emot och skicka information för att få en komplett bild av verksamhetens ekonomiska situation. Det kräver flera integrationsmöjligheter, oavsett databas, typ av system och filformat. Integrationer med Xledger kan vara allt från sömlösa och automatiserade till planerade integrationer. Vad som passar bäst beror på verksamhetens krav och behov. Vi arbetar med fler integrationspartners för att kunna erbjuda den bästa lösningen för varje kund. 

En leverantör med stark leveranskapacitet  

Xledger verkar globalt med kontor i Norge, Storbritannien, USA, Sverige och Finland och med ytterligare +100 partners närvarande i ännu fler länder. Vår systemuppsättning, supportprocess och implementeringsmetodik har en gemensam global standard och delas med vårt partnernätverk. Detta möjliggör att + 200 Xledger anställda och hundratals partnerkonsulter kan säkerställa implementation av Xledger baserat på Xledger Implementation Methodology och även erbjuda supporttjänster genom en gemensam plattform. Vidare kan vi inför implementeringar mobilisera och använda resurser inom hela Xledger koncernen och partnernätverket. Det säkerställer en stark leveranskapacitet och garanterar leverans för alla kunder oavsett storlek och geografisk närvaro. 

Med vår stora och diversifierade kundbas har vi arbetat med de flesta verksamhetssegment och storlekar på företag vilket säkerställer kundförståelse och effektiva implementeringsprojekt som levereras i tid och över kundens förväntningar.  

Vill du veta mer? Kontakta oss!