Att byta affärssystem kan vara komplicerat och tidskrävande. Utbudet av affärssystem är enormt och beslutsprocessen omfattande. Det är mycket att tänka på innan, under och efter ett byte. Var börjar du och vad ska du tänka på?

För att hjälpa dig som arbetar i ett tillväxtbolag och funderar på att byta affärssystem har vi på Xledger satt samman denna guide. Guiden ger dig råd i beslutsprocessen, ärliga svar om vad implementeringen kräver och en checklista med konkreta tips.

För att få tillgång till guiden fyller du i formuläret!

Guiden innehåller följande artiklar:

  • Det viktigaste digitaliseringsprojektet
  • Ju mer komplex verksamhet, desto bättre fungerar Xledger
  • Rätt förutsättningar för nya intäkter
  • Framgångsfaktorer för en lyckad implementering
  • Produktchefens mål – att bygga världens bästa ERP-system
  • Checklista till dig  som ska byta affärssystem