Eftersom målet är att femdubbla omsättningen måste Xledgers CFO Knut Rønning se till att systemet ligger i framkant.

När Knut började som CFO för Xledger 2004 hade företaget knappt kommit in på marknaden med sitt eget system. Idag har Xledger kontor i Europa och USA och har ett omfattande partnernätverk.

– Det har varit en spännande resa. Trots att jag är anställd som CFO ägnar jag nu bara femtio procent av min tid åt traditionella CFO-uppgifter. Under åren har jag varit involverad i de flesta processer förutom programmering. Jag har arbetat mycket med kunderna, med affärsutveckling och med support. En djup förståelse för kundernas behov har alltid format mina tankar om vilken roll jag ska ha i företaget, säger Rønning.

Stora förändringar för CFO

Knut tror att få andra CFO:er är lika involverade i utvecklingen av företagets lösningar som han är.

-Jag vill hjälpa till att definiera önskad funktionalitet och ge input på hur uppgifter kan bli löst på ett enklare sätt, säger Rønning.

Strävan efter förbättringar innebär också testning och kvalitetssäkring av nya funktioner och möjligheter i redovisningssystemet. Systemet måste balansera kraven på kvalitet och effektivitet. Resultatet ska vara djup insikt som leder till bättre beslut för verksamheten. Detta är särskilt viktigt i en tid av omställning och förändring. Produktionstiden måste minskas för att frigöra tid för analys och affärsutveckling.

Affärsförståelse och branschkunskap är centralt. Ekonomichefen måste veta hur verksamheten ska drivas på bästa möjliga sätt för att tjäna pengar i framtiden påpekar han.

Företagsstyrning på flera marknader

Här listar Knut åtta anledningar till varför Xledger passar så bra för en koncern med komplex verksamhet:

  1. Systemet tillgodoser ekonomiavdelningens behov i alla länder
  2. Anpassad dashboard ger översikt över alla delar av organisationen
  3. Processer kan förenklas, förnyas och förbättras
  4. Skalbart efter verksamhetens behov och du är igång om några månader
  5. Inga oförutsägbara kostnader
  6. Gemensam systemuppsättning och installation inkl. drift säkerställer enhetlig användning enligt samma processer
  7. En hög grad av automation ger tid över till annat
  8. Användarna får tillgång till realtidsdata på företags- och koncernnivå och möjlighet att analysera data in i minsta detalj från varje tänkbar vinkel

Algoritmer för automatisering

– Mycket arbete ligger bakom för att implementera ny teknik i Xledger och artificiell intelligens och automatisering har särskilt hög prioritet. Eftersom alla kunder är i samma publika moln får vi tillgång till stora mängder data som utgör en bra grund för att utforma de mest effektiva algoritmerna för automatisering, säger Rønning.

– Detta säkerställer att ekonomiavdelningen kan spendera sin tid på att korrigera avvikelser som uppstår. Många spännande saker kommer att hända i framtiden när fler och fler datakällor blir anslutna till ERP-systemet. Hela vår verksamhet arbetar faktiskt för att ge mig bättre arbetsvillkor. Således är det lätt att uppfatta sig som världens lyckligaste CFO, avslutar Knut.

Att välja ett nytt ekonomi/ERP-system är ett svårt beslut. För att ge dig erfarenhetsbaserade och korrekta råd kommer en av våra rådgivare snabbt kunna analysera om Xledger ska vara en del av utvärderingsunderlaget för ett nytt system.

Boka kostnadsfri webbdemo!